Atbalsta Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumprojektu

Ministru Kabinets šodien, 2.janvārī, atbalstīja likumprojektu „Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums”, kas regulē biometrijas datu ieguves, apstrādes un izmantošanas kārtību.
Ministru Kabinets šodien, 2.janvārī, atbalstīja likumprojektu „Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums”, kas regulē biometrijas datu ieguves, apstrādes un izmantošanas kārtību.

Likumprojektu izstrādāja iekšlietu ministra izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Drošības policijas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Satversmes aizsardzības biroja, Ģenerālprokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Valsts Cilvēktiesību biroja un Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra.

Likumprojekts regulē jautājumus, kas saistīti ar biometrijas datu apstrādes sistēmas izveidi, paredzot, ka sistēmas pārzinis un turētājs būs Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Tāpat projektā noteikti biometrijas datu avoti un apstrādes sistēmā iekļaujamie dati, biometrijas datu izmantošana, paredzot konkrētas iestādes, kurām ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā šos datus izmantot. Likums regulēs arī biometrijas datu apstrādes uzraudzības jautājumus un noteiks konkrētu termiņu biometrijas datu glabāšanai.

Likumprojekts nepieciešams, jo saskaņā ar Eiropas Savienības noteikto politiku dalībvalstīm jau tuvākajos gados būs jānodrošina biometrijas datu – sejas digitālā attēla un pirkstu nospiedumu – iekļaušana jaunā parauga personu apliecinošos dokumentos, ceļošanas dokumentos, vīzās un uzturēšanās atļaujās. Lai nodrošinātu atbilstošo Eiropas Savienības regulu prasību izpildi, jau sākot ar 2006.gada otro pusi Latvijā nepieciešams uzsākt jauno pasu ar pases turētāja sejas digitālo attēlu izsniegšanu, kā arī paredzams, ka 2009.gada beigās pasēs jāsāk iekļaut informācija arī par pases turētāja pirkstu nospiedumiem. Taču šobrīd Latvijā nav vienotas normatīvās bāzes, kas atļautu biometrijas datu tiesisku apstrādi centralizētā biometrijas datu apstrādes sistēmā.

Laikā no 2006. līdz 2010. gadam Latvijā plānots izsniegt apmēram 1,5 miljonus jauno pasu, kā arī ik gadu izsniegt aptuveni 125 tūkstošus vīzu ar personas biometrijas datiem.
Biometrijas datu apstrādes sistēmas ieviešanai – tehnikas un programmatūras iegādei - šogad būs nepieciešami 1,6 milj. Ls, nākamgad – 1,7 milj,. Ls, bet sistēmas uzturēšanai 2009. un turpmākajos gados būs nepieciešami nedaudz vairāk kā 400 tūkstoši latu gadā.
Likumprojekts vēl jāatbalsta Saeimai.

 


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ