Par Valsts kontroles ziņojumu par Šengenas finansējuma apguvi

Valsts kontroles novecojušajā ziņojumā paustās bažas par situāciju Šengenas finanšu programmas līdzekļu apguvē nav attaisnojušās, jo uz 2006.gada 31.decembri ir noslēgti līgumi par visu Latvijai pieejamo Schengen Facility finansējumu.
Valsts kontroles novecojušajā ziņojumā paustās bažas par situāciju Šengenas finanšu programmas līdzekļu apguvē nav attaisnojušās, jo uz 2006.gada 31.decembri ir noslēgti līgumi par visu Latvijai pieejamo Schengen Facility finansējumu.

„Valsts kontroles izplatītā informācija, kas atspoguļo stāvokli pirms pusgada, neatbilst reālajai situācijai, jo līdz pērnā gada 31.decembrim jau bija noslēgti 100% paredzēto līgumu. Turklāt saskaņā ar Shengen Facility ieviešanas plānu visas finanses ir jāapgūst un tās arī tiks apgūtas līdz 2007.gada 31.decembrim,” norāda Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Aivars Straume.

Iekšlietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka uz 2006.gada 31.decembri bija noslēgti visi Schengen Facility ietvaros plānotie iepirkuma līgumi. Saskaņā ar Schengen Facility prasībām, preču un pakalpojumu piegādes noslēgto līgumu ietvaros jāveic līdz 2007.gada septembrim, bet visi maksājumi līgumu ietvaros – līdz 2007.gada beigām.

Jau ziņots, ka kopējais Latvijai pieejamais Šengenas finanšu programmas apjoms ir 79,7 miljoni eiro. Šos līdzekļus Latvija novirzīja kopumā 31 prioritātes īstenošanai. Lielāko daļu Schengen Facility projektu īsteno Valsts robežsardze, tostarp veicot darbinieku apmācību, iegādājoties materiāltehniskos un transportlīdzekļus, veidojot robežsardzes aviāciju un floti. Tāpat līdzekļi tiek izmantoti vīzu sistēmas un tās drošības pilnveidošanai, muitas kontroles uzlabošanai, informācijas un sakaru sistēmu izveidei un pilnveidošanai, kā arī citām prioritātēm.

Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ