Krīzes vadības padome apspriež vētras seku likvidāciju

Krīzes vadības padome Ministru prezidenta Aigara Kalvīša vadībā šodien, 15.janvārī Ventspilī apsprieda pagājušās nakts vētras seku novēršanas pasākumus un analizēja atbildīgo dienestu darbu.
Krīzes vadības padome Ministru prezidenta Aigara Kalvīša vadībā šodien, 15.janvārī Ventspilī apsprieda pagājušās nakts vētras seku novēršanas pasākumus un analizēja atbildīgo dienestu darbu.

Padomes sēdē piedalījās arī iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, kas vētras radītās krīzes situācijas dēļ ir atcēlis dalību neformālajā Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomē Drēzdenē, Vācijā.

Izvērtējot situāciju ar netālu no Ventspils uz sēkļa avarējušo Kipras kravas kuģi „Golden Sky”, Padome secināja, ka primārais uzdevums ir novērst vides piesārņojuma draudus. Pašlaik ir konstatēts, ka no kuģa noplūst degviela un ir radies neliels piekrastes piesārņojums, taču sliktie laika apstākļi traucē precīzi konstatēt avārijas apjomu un veikt piesārņojuma ierobežošanas darbus. Uz kuģi nogādāti eksperti, kas 24 stundu laikā izvērtēs situāciju un izstrādās piesārņojuma ierobežošanas un avārijas seku likvidācijas plānu. Rīt, 16.janvārī, Rīgā ieradīsies arī kuģa īpašnieku pārstāvis.

Atbildīgo institūciju amatpersonas Padomi informēja par to, ka normalizējas situācija elektroapgādē Kurzemes reģionā – elektroapgāde atjaunota Talsos, Kuldīgā un Valdemārpilī, kā arī novērsti bojājumi elektrolīnijā, kas ved no Ķeguma hidroelektrostacijas. Amatpersonas prognozē, ka tuvākajās dienās tiks novērsti visi bojājumi elektrolīnijās un elektroapgāde būs pilnībā atjaunota

Ministru prezidents rīt, 16.janvārī Ministru kabineta sēdē rosinās piešķirt kompensācijas vētrā visvairāk cietušajām pašvaldībām, piemēram, skolu jumtu remontam Alsungā un Skrundā.

Krīzes vadības padome arī saņēma informāciju, ka pašlaik ir normalizējusies situācija un beigušies plūdu draudi Rīgā. Šobrīd ir atjaunota satiksme uz applūdušajām vietām Mangaļsalā un Vakarbuļļos, taču saskaņā ar metereologu sniegto informāciju vakarā iespējama atkārtota ūdens līmeņa celšanās Rīgā, ūdens līmenim sasniedzot 1,30 metru atzīmi. Tuvu kritiskajam ir arī ūdens līmenis Liepājas kanālā.

Padome secināja, ka kopumā atbildīgie dienesti ir darbojušies pietiekami operatīvi, taču ir vairāki jautājumi, kuriem jāpievērš pastiprināta uzmanība. Tā, piemēram, nepieciešams pārdomāt ārkārtas situācijām paredzētu valsts materiālo rezervju ģeneratoru izvietojumu, lai tie atrastos riska reģionos un būtu izstrādātas to transportēšanas shēmas.

Tāpat Padome atzina, ka vētras laikā atbildīgās institūcijas ir veiksmīgi veikušas iedzīvotāju apziņošanu, taču būtu nepieciešams izvērtēt sniegtās informācijas kvalitāti un saturu, lai cilvēki tai pievērstu nepieciešamo uzmanību.

Tāpat padome vienojās, ka nepieciešams risināt jautājumu par alternatīvo sakaru līdzekļu, piemēram, rāciju, nodrošināšanu gadījumiem, ja elektroapgādes vai citu traucējumu dēļ nav pieejami parastie sakaru līdzekļi.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ