Izsludina Koncepciju par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 18.janvārī, izsludināta „Koncepcija par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā”, kuras mērķis ir izvērtēt nepieciešamību veicināt trešo valstu pilsoņu uzņemšanu nodarbinātības nolūkā un izstrādāt iespējamos risinājuma variantus darbaspēka piedāvājuma palielināšanai situācijā, ja tiek konstatēts būtisks darbaspēka trūkums, kas nelabvēlīgi ietekmē ekonomiskās izaugsmes tempus.
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 18.janvārī, izsludināta „Koncepcija par migrācijas politiku nodarbinātības kontekstā”, kuras mērķis ir izvērtēt nepieciešamību veicināt trešo valstu pilsoņu uzņemšanu nodarbinātības nolūkā un izstrādāt iespējamos risinājuma variantus darbaspēka piedāvājuma palielināšanai situācijā, ja tiek konstatēts būtisks darbaspēka trūkums, kas nelabvēlīgi ietekmē ekonomiskās izaugsmes tempus.

Lai objektīvi izvērtētu situāciju un sniegtu prognozes par situāciju darba tirgū nākotnē, Koncepcijas izstrādes gaitā tika analizētas darbaspēka emigrācijas un imigrācijas tendences, kā arī situācija nodarbinātības un bezdarba jomā, demogrāfiskas situācijas un produktivitātes ietekme uz darbaspēka piedāvājumu, kā arī izpētīta Eiropas Savienības dalībvalstu pieredze nodarbinātības migrācijas vadīšanā. Bez tam ir sniegtas prognozes par darbaspēka pārpalikumu un iztrūkumu.

Patreizējā Latvijas migrācijas politika saistībā ar nodarbinātību ir vērsta uz iekšējā darba tirgus aizsardzību. Darbaspēka uzņemšanas kārtība no trešajām valstīm ir reglamentēta, lai gan uzņemamo viesstrādnieku maksimālais skaits nav ierobežots, t.i. nepastāv kvotu sistēma. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem darba devējiem ir tiesības uzņemt jebkuras kvalifikācijas viesstrādniekus visos tautsaimniecības sektoros. Latvijā ieceļojušo ārvalstu darba ņēmēju skaits ir nenozīmīgs, tomēr tam ir tendence palielināties.

Koncepcijā ir izstrādāti vairāki priekšlikumi patreizējās situācijas uzlabošanai un nākotnē iespējamo problēmu risināšanai. Kā darba grupas atbalstītais variants tiek piedāvāts pilnveidot spēkā esošo situāciju, atvieglojot darbaspēka piesaistīšanu no trešajām valstīm un izstrādājot kritērijus trešo valstu viesstrādnieku atvieglotai uzņemšanai.

Šajā gadījumā darba devējiem būs iespējams elastīgāk reaģēt uz darbaspēka pieprasījuma izmaiņām, efektīvāk realizēt sabiedrībai nozīmīgus projektus, efektīvāk novērst darbaspēka trūkumu atsevišķās nozarēs, tiks veicināti ekonomiskās izaugsmes tempi un īstermiņā saglabāsies konkurētspēja zemas pievienotās vērtības produktu tirgū.

Trūkumu starpā tiek minēts, ka darba devējiem samazināsies motivācija paaugstināt produktivitāti, uzlabot darba apstākļus un sociālo garantiju sistēmu. Varētu būt nelabvēlīgs iespaids uz vietējā darba tirgus attīstību, jo darba devēji labprātīgāk piesaistīs lēto darbaspēku no trešajām valstīm, bez tam būs nepieciešams investēt līdzekļus viesstrādnieku integrācijai, kā arī netiks veicināta emigrējušo Latvijas iedzīvotāju atgriešanās Latvijā.

Koncepciju izstrādāja Ministru prezidenta izveidota darba grupa, kurā piedalījās daudzu ministriju pārstāvji, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji.

Sīkāka informācija:

Diana Bogdanova
PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tlr.: 7219185; mob.tlr.: 26435463


Atpakaļ