Vēlas noteikt atbildīgos par ugunsdrošību dzīvojamās mājās

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 25.janvārī, izsludināts Ministru kabineta noteikumu „Ugunsdrošības noteikumi” grozījumu projekts, kas paredz noteikt konkrētas atbildīgās personas par ugunsdrošību dzīvojamās mājās.
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 25.janvārī, izsludināts Ministru kabineta noteikumu „Ugunsdrošības noteikumi” grozījumu projekts, kas paredz noteikt konkrētas atbildīgās personas par ugunsdrošību dzīvojamās mājās.

Projekts nosaka, ka ugunsdrošību dzīvojamā mājā vai dzīvoklī nodrošina tā īpašnieks (valdītājs), pārvaldnieks, īrnieks. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekam (valdītājam) vai pārvaldniekam ir pienākumsnodrošināt ugunsdrošību koplietošanas telpās, nodrošināt ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un normatīvo aktu prasībām, izstrādāt ugunsdrošības instrukciju un iesniegt to dzīvokļu īpašniekiem (valdītājiem) vai īrniekiem, kā arī uzturēt kārtībā lūkas, ārējās kāpnes un pārejas uz blakus sekcijām dzīvojamo māju lodžijās.

Tāpat grozījumi paredz konkretizēt ugunsdrošības prasības daudzstāvu dzīvojamās mājās un svītrot vairākas prasības, kas zaudējušas aktualitāti.

Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ