G.Bērziņš ar I.Godmani vienojas steidzami vērsties pret nelikumīgā alkohola tirdzniecību

Šodien, 12. februārī, tieslietu ministram Gaidim Bērziņam tiekoties ar iekšlietu ministru Ivaru Godmani, tika panākta vienošanās bargāk vērsties pret nelikumīgā alkohola tirdzniecību valstī.
Šodien, 12. februārī, tieslietu ministram Gaidim Bērziņam tiekoties ar iekšlietu ministru Ivaru Godmani, tika panākta vienošanās bargāk vērsties pret nelikumīgā alkohola tirdzniecību valstī.

Ministri vienojās steidzamības kārtā sagatavot Krimināllikuma grozījumus, nosakot kriminālo atbildību par nelikumīgā alkohola realizāciju jau pirmajā pārkāpuma reizē. Grozījumi nepieciešami, lai policijai būtu efektīvi tiesiskie instrumenti cīņai pret nelikumīgā alkohola tirgotājiem. Grozījumi tiks iesniegti Saeimas Juridiskajā komisijā izskatīšanai nākamās nedēļas sēdē.

Iekšlietu ministrs G.Bērziņu informēja, ka Iekšlietu ministrija (turpmāk – IeM) cīņu pret nelikumīgā alkohola tirdzniecību īsteno trijos līmeņos – nelikumīgā alkohola kontrabandu pāri Latvijas robežām apkaro Valsts robežsardze, pret nelikumīgā alkohola izplatīšanu lielos apmēros cīnās Valsts policijas Ekonomikas policija savukārt pret nelikumīgā alkohola mazumtirdzniecību cīnās Valsts policijas teritoriālās iestādes.

Ivars Godmanis norāda: "Cīņai pret nelegālā alkohola izplatīšanu, saņemot likumdevēja atbalstu, jānotiek koordinēti trīs līmeņos – pret kontrabandu, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību. Tikai sekmīgi cīnoties visos šajos virzienos, iespējams panākt būtisku situācijas uzlabojumu."

Ministru prezidenta uzdevumā tieslietu ministrs vadīja darba grupu, kuras uzdevums bija sagatavot iesniegšanai valdībā informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem, lai efektīvāk vērstos pret personām, kuras nodarbojas ar nelikumīgā alkohola tirdzniecību.

Darba grupa vienojās, ka jānosaka kriminālā atbildība par nelikumīgā alkohola izgatavošanu un tirdzniecību jau pirmajā pārkāpuma reizē, kā arī par nelikumīgā alkohola izstrādājumu iegādāšanos, ja pārkāpums tiek konstatēts atkārtoti viena gada laikā. Kriminālā atbildība tiks paredzēta arī par spirta un citu izejmateriālu, kurus var izmantot alkoholisko dzērienu izgatavošanai, pārvietošanu pāri Latvijas robežai jebkurā nelikumīgā veidā.

Valdība lēma atbalstīt informatīvajā ziņojumā izteiktos priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos un uzdeva Tieslietu ministrijai (turpmāk – TM) līdz šā gada 1. jūnijam sagatavot normatīvo aktu grozījumus.

Pārējos informatīvajā ziņojumā minētos priekšlikumus darba grupa, kurā piedalās TM, IeM, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras, Rīgas apgabaltiesas, kā arī Augstākās tiesas pārstāvji, sagatavos un iesniegs Ministru kabinetam līdz 1. jūnijam.


Mārtiņš Panke
Tieslietu ministra preses sekretārs
tālr. 7036740, 26556965
e-pasts: Martins.Panke@tm.gov.lv
Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536


Atpakaļ