Noteiks prasības policistu palīgiem

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 1.martā, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi”, kas nosaka policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas kārtību, kā arī tiesības un pienākumus.
Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 1.martā, izsludināts Iekšlietu ministrijas sagatavotais Ministru Kabineta noteikumu projekts „Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi”, kas nosaka policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas kārtību, kā arī tiesības un pienākumus.

Projekts paredz, ka palīgam ir tiesības sniegt palīdzību vadošajam darbiniekam policijas darbību regulējošos normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildē, veicot tehniskus vai organizatoriskus uzdevumus. Palīgs savu pilnvaru ietvaros varēs atklāt noziedzīgu nodarījumu un administratīvo pārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus, palīdzēt veikt pasākumus noziedzīga nodarījuma notikuma vietas apsargāšanai, kā arī vadošā darbinieka uzdevumā noskaidrot likumpārkāpumā iesaistītās personas un likumpārkāpuma aculieciniekus. Palīga pienākums būs arī iespēju robežās sniegt palīdzību cietušajiem.

Pildot šos pienākumus, palīgam jāievēro vadošā darbinieka norādījumus, jādarbojas vadošā darbinieka norādītajā kārtībā un jāpakļaujas vadošā darbinieka norādījumiem. Palīgs varēs nepildīt vadošā darbinieka norādījumus tikai tad, ja tie ir pretrunā ar likumu.

Vadošais darbinieks vai tā tiešais priekšnieks varēs ar mutisku rīkojumu atstādināt palīgu no darba izpildes jebkurā brīdī, ja palīgs nepilda vadošā darbinieka norādījumus vai ar savu darbību kompromitē policiju.

Projekts paredz, ka Valsts policijas vai Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības priekšnieks rīkojumā noteiks policijas darbinieku, kura vadībā palīgs darbojas. Ar palīga piekrišanu Valsts policijas vai Valsts policijas teritoriālās struktūrvienības priekšnieks varēs uzdot palīgam uz noteiktu laiku vai noteiktā uzdevumā darboties cita policijas darbinieka vadībā.

Viena vadošā darbinieka vadībā varēs darboties vairāki palīgi, kuru darbu organizē atbilstoši Valsts policijas uzdevumiem un vadošā darbinieka kompetencei.

Palīgam uz tā darbības laiku izsniegs palīga apliecību. Apliecību uzskaites un izsniegšanas kārtību noteiks Valsts policijas priekšnieks.
 
Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ