Atvieglos vīzu izsniegšanu ārzemniekiem

Ministru kabinets šodien, 6.martā, pieņēma grozījumus noteikumos par vīzām, kas atvieglos vīzu izsniegšanas procedūru ārzemniekiem, galvenokārt tiem, kuri Latvijas Republikā ieceļo darījumu nolūkā.
Ministru kabinets šodien, 6.martā, pieņēma grozījumus noteikumos par vīzām, kas atvieglos vīzu izsniegšanas procedūru ārzemniekiem, galvenokārt tiem, kuri Latvijas Republikā ieceļo darījumu nolūkā.

Lai atvieglotu un vienkāršotu vīzu saņemšanu, grozījumos noteikts ilgāks ielūguma derīguma termiņš, nomainot to no trim uz sešiem mēnešiem. Tiks pagarināts arī vīzas pieprasītāja fotogrāfijas derīguma termiņš, turpmāk paredzot to atšķirīgu pa vecuma grupām no sešiem mēnešiem līdz pat četriem gadiem. Tā, piemēram, ārzemniekam līdz piecu gadu vecumam fotogrāfija derīga ne ilgāk kā sešus mēnešus, ārzemniekam no piecu līdz 12 gadu vecumam – ne ilgāk kā vienu gadu, ārzemniekam vecumā no 12 līdz 20 gadiem – ne ilgāk kā divus gadus, savukārt ārzemniekam no 20 gadu vecuma – ne ilgāk kā četrus gadus.

Bez tam noteikts, ka no brīža, kad grozījumi stāsies spēkā, tiem ārzemniekiem, kuri iepriekšējo divu gadu laikā ir saņēmuši uzturēšanās atļauju Latvijā vai vismaz vienu īstermiņa vīzu daudzkārtējai ieceļošanai un viņiem ir pamats daudzkārtējās ieceļošanas vīzas izsniegšanai, var izsniegt daudzkārtējo īstermiņa vīzu ar derīguma termiņu līdz diviem gadiem, nevis uz vienu gadu kā bijis līdz šim.

Grozījumos pieļauti gadījumi, kad vīzas pieprasīšanai atļauts sūtīt dokumentus elektroniski, pa pastu vai ar pilnvarotās personas starpniecību, nevis iesniedzot tos personīgi, kā to pamatā nosaka normatīvie akti. Iesniegt dokumentus elektroniski un pa pastu persona varēs, ja ārzemnieka dzīvesvieta atrodas tālāk par 100 kilometriem no Latvijas Republikas pārstāvniecības, vai arī gadījumā, ja ārzemnieks dzīvo valstī, kurā nav Latvijas pārstāvniecības.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.217 “Vīzu noteikumi”” izstrādāts, lai nodrošinātu Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna uzdevumu izpildi.
Sīkāka informācija:

Diana Bogdanova
PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tlr.: 7219185; mob.tlr.: 26325463
diana.bogdanova@pmlp.gov.lv


Atpakaļ