Policija būs gatava nodrošināt kārtību 16.martā

Tiesībaizsardzības iestādes, strādājot pēc iepriekš sagatavota plāna un piesaistot papildus resursus, būs gatavas nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību visos leģionāru piemiņas dienā 16.martā paredzētajos pasākumos.
Tiesībaizsardzības iestādes, strādājot pēc iepriekš sagatavota plāna un piesaistot papildus resursus, būs gatavas nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību visos leģionāru piemiņas dienā 16.martā paredzētajos pasākumos.

Policija veic nepārtrauktu informācijas analīzi un ir sagatavojusi rīcības plānu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai 16.martā. Tāpat šajā dienā kārtības nodrošināšanā tiks iesaistīti papildus resursi no citām Iekšlietu ministrijas struktūrvienībām un policija 16.martā strādās pastiprinātā režīmā.
 
Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis uzsver, ka „16.martā policijas resursi būs pietiekami, lai pilnībā nodrošinātu kārtību visos pasākumos, nepieļaujot nekādus ekscesus un masu nekārtības”. Viņš arī aicina pasākumu rīkotājus ar savu rīcību „neveicināt agresiju un sadursmes, bet mierīgi un likuma ietvaros izmantot demokrātiskās tiesības paust savu viedokli”.
 
Saskaņā ar Rīgas domes sniegto informāciju, 16.martā Rīgā ir pieteikti pieci pasākumi.

Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ