Atbalsta Latvijas – Baltkrievijas sadarbības līgumu

Attēls
Attēls
Ministru Kabinets šodien, 8.maijā, atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti, terorismu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem”.
Ministru Kabinets šodien, 8.maijā, atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret organizēto noziedzību, narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti, terorismu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem”.

Līgums paredz abu valstu tiesībaizsardzības institūciju sadarbību noziedzības novēršanā, īpašu uzmanību pievēršot cīņai pret organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu apriti un terorismu. Līgums dos juridisku pamatu un iespēju praktiski attīstīt abu valstu sadarbību un tiešus sakarus starp abu pušu kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ