Parakstīs policijas sadarbības līgumu ar Šlēsvigas-Holšteinas Iekšlietu ministriju

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis un Vācijas federālās zemes Šlēsvigas-Holšteinas iekšlietu ministrs Ralfs Štegners (Ralf Stegner) ceturtdien, 17.maijā, plkst. 15.35 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulv. 6, 2.stāva zālē, parakstīs atjaunoto protokolu par policijas sadarbību.
Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis un Vācijas federālās zemes Šlēsvigas-Holšteinas iekšlietu ministrs Ralfs Štegners (Ralf Stegner) ceturtdien, 17.maijā, plkst. 15.35 Iekšlietu ministrijā, Raiņa bulv. 6, 2.stāva zālē, parakstīs atjaunoto protokolu par policijas sadarbību.

Protokola parakstīšana ļaus turpināt jau iepriekš uzsākto veiksmīgo Latvijas un Šlēsvigas-Holšteinas iekšlietu iestāžu sadarbību, kas intensīvi notiek jau kopš 2002.gada, kad tika parakstīts pirmais abu pušu protokols par policijas sadarbību.

Atjaunotais protokols veicinās Latvijas un Šlēsvigas-Holšteinas attiecības trīs galvenajās jomās – policijas sadarbībā Baltijas jūras telpā, liekot uzsvaru uz terorisma un organizētās noziedzības apkarošanu; sadarbības turpināšanā kopīgu pasākumu plānošanā un organizēšanā, rīkojot seminārus, konferences un citus pasākumus un īstenojot kopīgus projektus, kā arī savstarpējā palīdzībā apmācību un konsultāciju jomā. Lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu, protokolam pievienots abu pušu sadarbības plāns 2007. – 2008.gadam.

Šlēsvigas-Holšteinas un Latvijas Iekšlietu ministrijas delegāciju tikšanās laikā plānots pārrunāt Šengenas zonas paplašināšanas jautājumus un policijas sadarbības intensificēšanu Baltijas jūras reģionā. Tāpat amatpersonas apspriedīs migrācijas jautājumus, ostu drošību, pasākumus, kas veicami vardarbības novēršanai sporta sacensību laikā, kā arī runās par pilsētu ietekmi uz noziedzības attīstību. Vācijas federālās zemes pārstāvji informēs par plānoto IV.Baltijas jūras konferenci „Nākotnes policijas menedžments 2007”.

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus piedalīties līguma parakstīšanā.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ