Iznīcinās nelegālos kompaktdiskus

Iekšlietu ministrijas Valsts aģentūra „Materiālās rezerves” rīt, 24.maijā, plkst. 12.00 aģentūras noliktavās Piedrujas ielā 5 iznīcinās vairāk nekā 13 tūkstošus nelegālo kompaktdisku (CD), kas konfiscēti dažādu administratīvo un krimināllietu ietvaros.
Iekšlietu ministrijas Valsts aģentūra „Materiālās rezerves” rīt, 24.maijā, plkst. 12.00 aģentūras noliktavās Piedrujas ielā 5 iznīcinās vairāk nekā 13 tūkstošus nelegālo kompaktdisku (CD), kas konfiscēti dažādu administratīvo un krimināllietu ietvaros.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, kas vēlas piedalīties iznīcināšanā, lūdzam iepriekš pieteikties Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamentā (laura.karnite@iem.gov.lv, 7219176) līdz šodienas, 23.maija, plkst. 16.30.

Šie CD līdz ar citām konfiscētajām precēm – rūpniecības, pārtikas un saimniecības preces, šķidrums ar alkoholam raksturīgu smaržu, tabaka un tabakas izstrādājumi, naftas produkti, metāllūžņi u.c. – līdz šim glabājās uzņēmumu „Crosstrade Incorportated Latvia Limited” un „Merkurs-Rigante” noliktavās, kuriem tās savukārt cesijā bija nodevis uzņēmums „Spektrs K”.

Jau ziņots, ka pirms gada Ministru Kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas priekšlikumu segt parādsaistības pret SIA "Spektrs – K" un uzdeva VA "Materiālās rezerves" pārņemt no "Spektrs-K" uzņēmuma glabāšanā esošās savulaik Valsts policijas (VP) un citu valsts institūciju izņemtās preces un iznīcināt akcīzes preces, pārtikas preces un preces, kuru izplatīšana ir aizliegta. Savukārt pērnā gada decembrī līdzīgu lēmumu valdība pieņēma par „Crosstrade Incorportated Latvia Limited” un „Merkurs-Rigante” noliktavās glabātajām precēm.

Šobrīd VA „Materiālās rezerves” ir pārņēmusi minēto uzņēmumu noliktavās glabātās dažādu dienestu konfiscētās preces un likumā noteiktajā kārtībā veic to iznīcināšanu.

Situāciju ar "Spektrs-K", „Crosstrade Incorportated Latvia Limited” un „Merkurs-Rigante” noliktavās gandrīz desmit gadu garumā uzkrātajām savulaik dažādu tiesībaizsardzības iestāžu atsavinātajām precēm pagājušajā gadā Ministru prezidenta uzdevumā vērtēja starpinstitūciju darba grupa.

Darba grupa noskaidroja, ka laikā no 1996. līdz 2005.gadam valstī vispār nebija noteikta vienota kārtība, kādā glabā izņemtos lietiskos pierādījumus un citu preci, kā arī nebija noteikta šādu preču uzglabāšanas vieta. Attiecīgi Ministru kabineta noteikumi tika pieņemti tikai 2005.gadā, deleģējot rīcību ar administratīvajās un krimināllietās izņemtajām precēm IeM valsts aģentūrai "Materiālās rezerves".

Lai tomēr nodrošinātu valstij piekritīgās, bezsaimnieka un citas mantas uzglabāšanu, Valsts ieņēmuma dienests (VID) 1996.gadā noslēdza līgumu ar uzņēmumu "Spektrs-K" par preču glabāšanu, transportēšanu un citu pakalpojumu sniegšanu. Līgums vairākkārt tika pagarināts un bija spēkā līdz 2003.gada februārim. Līgumā nebija viennozīmīgi atrunāts sniegto pakalpojumu izcenojums un apmaksas kārtība.

No 1998.gada līdz 2003.gada martam uzņēmumam "Spektrs-K" tika nodoti arī Valsts policijas un citu institūciju administratīvā un kriminālprocesuālā kārtībā izņemtie pierādījumi un cita prece, lai gan tieša līguma starp "Spektrs – K" un Valsts policiju un citām institūcijām nebija. Izņemto mantu un preču uzskaite tolaik veikta atsevišķi katrā konkrētā lietā. Lietas izskatīja vai nu Valsts policijā, vai arī atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem nosūtīja citām kompetentām institūcijām, kurām bija jāpieņem lēmums par turpmāko rīcību ar pierādījumiem.

Rezultātā daļai no uzņēmumu noliktavās esošajām precēm vairs nebija iespējams identificēt, kādās lietās tās ir izņemtas, līdz ar to arī nebija iespējams noskaidrot institūcijas, kurām bija jāpieņem lēmumi par tālāko rīcību ar šīm precēm. Savukārt par citām precēm bija pieņemti lēmumi par to atgriešanu īpašniekiem, taču īpašnieki preces vēl joprojām nebija pārņēmuši, savukārt normatīvajos aktos līdz 2004.gadam nebija noregulēta procedūra, kādā izņemtās preces šādos gadījumos būtu atdodamas īpašniekiem vai realizējamas.

Paralēli darba grupas darbam Iekšlietu ministrijā tika veikta arī dienesta pārbaude, lai noskaidrotu faktus un izvērtētu IeM un VP amatpersonu rīcību sakarā ar Valsts policijas izņemto lietisko pierādījumu glabāšanu SIA "Spektrs- K". Pārbaudes slēdzienā konstatēts, ka IeM un VP amatpersonu rīcībā nav konstatējami tādi apstākļi, kas varētu būt par pamatu saukšanai pie disciplinārās atbildības.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ