Precizē uzturdevas izmaksas kārtību

Ministru kabinets šodien, 24.jūlijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.900 „Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”, kas paredz noteikt vienotu uzturdevas kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi.
Ministru kabinets šodien, 24.jūlijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.900 „Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm”, kas paredz noteikt vienotu uzturdevas kompensācijas apmēra aprēķināšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi.

Grozījumi paredz precizēt uzturdevas izmaksāšanas kārtību gadījumos, ja amatpersonu pieņem dienestā vai atvaļina no dienesta, vai pārceļ citā amatā citā iestādē, un līdz ar to nav nostrādāts pilns kalendārais mēnesis.

Projekts paredz, ka šajos gadījumos iestāde, kurā amatpersona pieņemta dienestā, no kuras to pārceļ uz citu amatu citā iestādē vai atvaļina no dienesta, izmaksā uzturdevas kompensāciju 2,50 latu apmērā par katru šajā iestādē nodienēto kalendāra dienu attiecīgajā mēnesī. Iestāde, uz kuru amatpersonu pārceļ, izmaksā uzturdevas kompensācijas mēneša summas starpību.

Uzturdevas kompensācijas apmērs – 2,50 lati par kalendāro dienu – aprēķināts, dalot uzturdevas kompensācijas apmēru (75 lati kalendāra mēnesī) ar vidējo kalendāra dienu skaitu mēnesī (30 dienas).

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ