Drošības policija pieņem lēmumu par 2.aizsardzības līmeņa ieviešanu Latvijas karoga kuģiem

Š.g. 26.jūlijā Drošības policijas (DP) priekšnieks J.Reiniks ir pieņēmis lēmumu par Starptautiskajam kuģu un ostas iekārtas aizsardzības (ISPS) kodeksam atbilstošu 2.aizsardzības līmeņa pasākumu ieviešanu Latvijas karoga kuģiem, kas atrodas Marokas teritoriālajos ūdeņos. Savukārt, atrodoties Marokas ostās un ostas iekārtās, Latvijas karoga kuģiem ir noteikts ieviest 3.aizsardzības līmeņa pasākumus. DP lēmums ir pieņemts pēc Latvijas Jūras administrācijas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas rekomendācijas un izvērtējot DP Pretterorisma centra rīcībā esošo operatīvo informāciju. Lēmums ir nosūtīts Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (MRCC) izziņošanai visiem Latvijas karoga kuģiem.
Š.g. 26.jūlijā Drošības policijas (DP) priekšnieks J.Reiniks ir pieņēmis lēmumu par Starptautiskajam kuģu un ostas iekārtas aizsardzības (ISPS) kodeksam atbilstošu 2.aizsardzības līmeņa pasākumu ieviešanu Latvijas karoga kuģiem, kas atrodas Marokas teritoriālajos ūdeņos. Savukārt, atrodoties Marokas ostās un ostas iekārtās, Latvijas karoga kuģiem ir noteikts ieviest 3.aizsardzības līmeņa pasākumus. DP lēmums ir pieņemts pēc Latvijas Jūras administrācijas Kuģu un ostu aizsardzības inspekcijas rekomendācijas un izvērtējot DP Pretterorisma centra rīcībā esošo operatīvo informāciju. Lēmums ir nosūtīts Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram (MRCC) izziņošanai visiem Latvijas karoga kuģiem.

Jāatgādina, ka ISPS kodekss nosaka nepieciešamību kuģim ieviest vienu no trīs aizsardzības līmeņiem, kuru, izvērtējot iespējamos drošības apdraudējumus, noteikusi kuģa karoga valsts kompetentā iestāde. Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumi Nr. 682 „Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu” nosaka, ka Latvijas karoga kuģiem ieviešamo aizsardzības līmeni nosaka DP.

DP Pretterorisma centra rīcībā esošā informācija liecina, ka no 6. jūlija Marokas varas iestādes ir valstī noteikušas augstāko pretterorisma gatavības pakāpi, brīdinot par nenovēršamiem terorisma draudiem. Pavasarī un vasaras sākumā Marokā jau ir notikuši vairāki teroristu uzbrukumi un arestētas vairākas personas, kas plānojušas terora aktus. Š.g. 9.jūlijā Eiropas Jūras Drošības aģentūra izsūtīja Starptautiskās jūrniecības organizācijas dalībvalstīm paziņojumu par Marokas atbildīgo institūciju lēmumu, saskaņā ar ISPS kodeksu, paaugstināt visās Marokas ostās aizsardzības pasākumus, nosakot ostas iekārtām 3.aizsardzības līmeni uz visu vasaras periodu.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Apse-Krūmiņa
Drošības policijas
priekšnieka palīdze
tālrunis: 7208991
e-pasts:
dp@dp.gov.lv


Atpakaļ