Iekšlietu ministrs rosina analizēt policijas darba produktivitāti

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien, 3.augustā, uzstājoties Valsts policijas pusgada atskaites sanāksmē, par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem izvirzīja policijas darba produktivitātes analīzi, lai izdarītu secinājumus par policijas struktūras un darba organizācijas efektivitāti.
Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis šodien, 3.augustā, uzstājoties Valsts policijas pusgada atskaites sanāksmē, par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem izvirzīja policijas darba produktivitātes analīzi, lai izdarītu secinājumus par policijas struktūras un darba organizācijas efektivitāti.

„Mums šobrīd nepieciešams noteikt policijas darba produktivitāti un jādomā, kā pārstrukturēt darbu, jo tendences nodarbinātības jomā valstī pašlaik neliecina par gaidāmiem uzlabojumiem darbaspēka pieejamībā, tāpēc darba roku trūkums kļūs aizvien lielāks ne vien policijā, bet arī citās nozarēs,” sacīja ministrs. Policijas darbs un struktūra jāpārkārto tā, lai tā būtu pēc iespējas efektīvāka, jo pašlaik nav pamata cerēt, ka iespējami ievērojami uzlabojumi policijas štata komplektēšanā, uzskata ministrs.

Viņš arī uzsvēra, ka pašlaik „mums nav atskaites punkta”, lai novērtētu policijas darba produktivitāti, līdz ar to nav arī iespējams veikt korektu salīdzinājumu ar citu valstu situāciju. Tāpēc pirmais solis būtu attiecīgu pētījumu veikšana, norādīja I.Godmanis.

Vērtējot policijas paveikto, ministrs norādīja, ka „šobrīd dzīve mums uzspiež kampaņveidīgu darbību”, jo valstī pēdējā laikā notikuši daudzi vērienīgi pasākumi un aktivitātes, kur sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā bijis nepieciešams iesaistīt lielus policijas spēkus. Lai gan policija ir spējusi gan veiksmīgi strādāt lielo pasākumu laikā, gan nodrošināt ikdienas darbu, ministrs uzskata, ka „ir pienācis laiks pāriet no kampaņveidīgas darbības uz normālu režīmu”. „Policijas darbā šobrīd vitāli nepieciešama regularitāte un stabils, normāls darba režīms,” sacīja ministrs.

Valsts policijas pusgada atskaites sanāksmē, kas šodien, 3.augustā, notiek Tukumā, piedalās teritoriālo policijas pārvalžu vadītāji, Valsts policijas un Iekšlietu ministrijas vadība. Sanāksmē tiek analizēts policijas darbs 2007.gada 1.pusgadā, kā arī iezīmēti nākotnes plāni.
 
Sīkāka informācija:
Krists Leiškalns
iekšlietu ministra padomnieks
Tālr. 7219315
Mob. 29496686
krists.leiskalns@iem.gov.lv


Atpakaļ