Vienojas par sadarbību elektroniskās pārvaldes attīstībā

Šodien, 14.augustā, iekšlietu ministrs Ivars Godmanis tikās ar īpašu uzdevumu ministri elektroniskās pārvaldes lietās Inu Gudeli. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta un Iekšlietu ministrijas sadarbību tādās jomās kā biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide un elektronisko pakalpojumu ieviešanas gaita.
Šodien, 14.augustā, iekšlietu ministrs Ivars Godmanis tikās ar īpašu uzdevumu ministri elektroniskās pārvaldes lietās Inu Gudeli. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas skar īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta un Iekšlietu ministrijas sadarbību tādās jomās kā biometrijas datu apstrādes sistēmas izveide un elektronisko pakalpojumu ieviešanas gaita.

Amatpersonas bija vienisprātis par nepieciešamību maksimāli īsā laikā īstenot Biometrijas datu apstrādes sistēmas izveides projektu. Tas paredz, nepieļaut svešas identitātes izmantošanu. I.Gudele pauda pārliecību, ka finansējumu šī valstiski svarīgā projekta ieviešanai varētu iegūt no Eiropas Struktūrfondu līdzekļiem, kas paredz naudu valsts informācijas sistēmu attīstībai.

I.Godmanis un I.Gudele pārrunāja arī problēmām, kas skar to elektronisko pakalpojumu ieviešanu, kuri saistīti ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošo Iedzīvotāju reģistra datu izmantošanu. Pašlaik lielāko kavēšanos rada ne tik daudz finansējuma trūkums, bet tieši cilvēkresursu ieguldījumu un organizatoriskais darbs, kas var būtiski ietekmēt šīs programmas īstenošanu paredzētajā laikā.

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis uzsvēra, ka „ir jāturpina aktīva Iekšlietu ministrijas un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta sadarbība, lai veicinātu e-pārvaldes ieviešanu dzīvē. Iekšlietu ministrija arī turpmāk atbalstīs Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta darbību, ieviešot Latvijas iedzīvotājiem pieejamus un vienlaikus drošus e-pakalpojumus, kuri ļaus ietaupīt laiku.”.

Savukārt īpašu uzdevumu ministre elektroniskās pārvaldes lietās I.Gudele akcentēja: „Pašlaik aktīvi strādājam pie daudznozaru elektronisko pakalpojumu ieviešanas, kas tieši šobrīd sasniedzis tādu kā kritisko attīstības fāzi. Tāpēc ir nepārvērtējami svarīgi, lai visas projektā iesaistītās puses spētu strādāt pilnvērtīgi un rezultatīvi. Šodienas tikšanās laikā esmu guvusi pārliecību, ka mūsu sadarbība ar Iekšlietu ministriju un tās iestādēm būs sekmīga un uzsāktie projekti tiks veiksmīgi īstenoti”.


Informāciju sagatavoja:

Dace Ūdre
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktore
Tālr. 7219363
Mob. 26425173
dace.udre@iem.gov.lv

Inese Auniņa
īpašu uzdevumu ministres
elektroniskās pārvaldes lietās padomniece
Tālr. 7114756
Mob. 29283034
inese.aunina@eps.gov.lv


Atpakaļ