Šengenas eksperti neizsaka būtiskus aizrādījumus par Rīgas lidostu

Attēls
Attēls
Pēc sestdien, 8.septembrī, atkārtoti notikušās Šengenas novērtēšanas vizītes, kuras laikā tika vērtēta Latvijas gaisa robežas atbilstība Šengenas acquis prasībām un gatavība iekšējo robežu atvēršanai lidostā „Rīga”, Latvijas amatpersonas nav saņēmušas būtiskus ekspertu aizrādījumus.
Pēc sestdien, 8.septembrī, atkārtoti notikušās Šengenas novērtēšanas vizītes, kuras laikā tika vērtēta Latvijas gaisa robežas atbilstība Šengenas acquis prasībām un gatavība iekšējo robežu atvēršanai lidostā „Rīga”, Latvijas amatpersonas nav saņēmušas būtiskus ekspertu aizrādījumus.

Galīgais ekspertu ziņojums par Latvijas gaisa robežas atbilstību Šengenas prasībām sagaidāms aptuveni mēneša laikā.

Jau vēstīts, ka septiņi Šengenas novērtēšanas eksperti nedēļas nogalē inspicēja lidostas “Rīga” robežkontroles procedūras, personāla zināšanas, infrastruktūru un aprīkojumu, kā arī izvērtēja trešo valstu pilsoņu praktiskās robežpārbaudes divos reisos. Tāpat eksperti novērtēja lidostas „Rīga” robežkontroles punkta, policijas nodaļas, muitas punkta, Sanitārās robežinspekcijas un lidostas administrācijas paveikto 2006.gada Šengenas novērtēšanas laikā konstatēto trūkumu novēršanā.

Pagājušajā gadā Latvijā notika pirmā Šengenas novērtēšanas misija, kuras laikā gaisa, jūras un sauszemes robežas, policijas sadarbības, vīzu un datu aizsardzības jomā tika vērtēta Valsts robežsardzes, Valsts policijas, muitas, Datu valsts inspekcijas un Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Kijevā un Sanktpēterburgā gatavība Šengenas acquis piemērošanai, personāla zināšanu līmenis, dienestu mobilitāte un tehniskās spējas. Pēc ekspertu ziņojuma atkārtotā vērtēšana bija nepieciešama tikai lidostai „Rīga”.

Savukārt septembra beigās Latvijā ieradīsies Šengenas eksperti Šengenas informācijas sistēmas (SIS) jomā. Lai sagatavotos šai vizītei, šovasar Iekšlietu ministrija organizēja Šengenas novērtēšanas imitāciju, piedaloties ekspertiem no Vācijas SIRENE biroja. Viņi secināja, ka, gatavojoties darbam ar SIS, Latvija ir uz pareizā ceļa, aptverot visas nepieciešamās jomas. Šengenas informācijas sistēma SISone4ALL Latvijā sāka darboties šā gada 1.septembrī.

Sagatavošanās Šengenas zonai ir viena no Iekšlietu ministrijas svarīgākajām prioritātēm. Daļu no pasākumiem, kas nepieciešami Šengenas acquis ieviešanai, Latvija izpildīja, kad 2004.gada 1.maijā pievienojās Eiropas Savienībai.

2005.gada 4.februārī toreizējais Latvijas iekšlietu ministrs ES Ministru padomes ģenerālsekretariātam paziņoja, ka Latvija 2006.gada 1.maijā būs gatava visu to jomu novērtēšanas uzsākšanai, kas nav saistītas ar Šengenas informācijas sistēmu.

Latvija bija izpildījusi visas nepieciešamās prasības, lai līdz ar citām jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm 2007.gadā pievienotos Šengenas līgumam, tāpēc Latviju sarūgtināja ziņas par SIS II izveides aizkavēšanos un ar to saistīto jauno dalībvalstu uzņemšanas termiņa atlikšanu.

Tomēr 2006.gada nogalē tika atbalstīts Portugāles priekšlikums gada laikā pievienot jaunās dalībvalstis pašlaik esošajai SIS I+, nosaucot to par SISone4ALL. Šis risinājums ir alternatīva SIS II sistēmai, kuras izveides kavēšanās dēļ jauno dalībvalstu pievienošanās Šengenas zonai plānotajā laikā nebūtu iespējama.

Paredzams, ka Latvija līdz ar citām jaunajām ES dalībvalstīm varētu atcelt robežu kontroli uz jūras un sauszemes robežām 2008.gada 1.janvārī, bet uz gaisa robežām – 2008.gada 29.martā.

Sagatavoja:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ