Pirms Šengenas vīzu izsniegšanas konsultēsies ar Latvijas un ārvalstu iestādēm

Ministru Kabinets šodien, 11.septembrī, pēc Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma „Par VISION (Visa Inquiry Open-Border Network) konsultācijām” izskatīšanas apstiprināja kārtību, kādā notiks konsultācijas ar Latvijas un Šengenas līguma dalībvalstu iestādēm par Šengenas vīzu izsniegšanu paaugstināta riska valstu pilsoņiem.
Ministru Kabinets šodien, 11.septembrī, pēc Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma „Par VISION (Visa Inquiry Open-Border Network) konsultācijām” izskatīšanas apstiprināja kārtību, kādā notiks konsultācijas ar Latvijas un Šengenas līguma dalībvalstu iestādēm par Šengenas vīzu izsniegšanu paaugstināta riska valstu pilsoņiem.

Saskaņā ar Šengenas konvencijā noteikto, lai pārliecinātos, vai ārzemnieka ieceļošana neradīs draudus Šengenas līguma dalībvalstu drošībai un sabiedriskajai kārtībai, Šengenas līguma dalībvalstīm, pirms izsniegt Šengenas vīzu, atsevišķu personu grupām jāveic konsultācijas ar savas vai citu valstu par vīzu izsniegšanu atbildīgajām iestādēm. Šim nolūkam tiek izmantots VISION konsultāciju tīkls jeb elektroniska informācijas sistēma, ko Šengenas līguma dalībvalstu kompetentās iestādes izmanto konsultācijām pirms Šengenas vīzu izsniegšanas.

Par pārbaužu veikšanu no Latvijas puses būs atbildīga Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP). Ja pārbaudes rezultātā PMLP konstatēs, ka personai nevar tikt izsniegta Šengenas vīza, izņēmuma gadījumā tā tomēr varēs pretendēt uz Latvijas nacionālās vīzas saņemšanu.

Lai pilnvērtīgi pievienotos VISION tīklam, Iekšlietu ministrijai būs jāveic grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.149 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, nepieciešams veikt papildu pārbaudi, kā arī nepieciešama vīza, lai ieceļotu Latvijas Republikā kruīza kuģa pasažiera statusā" un 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.107 "Noteikumi par kārtību, kādā tiek veikta pieejamās informācijas pārbaude, izskatot ārzemnieka vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus".

 
Sīkāka informācija:

Diana Bogdanova
PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tlr.: 67219185;
mob.tlr.: 26435463,
diana.bogdanova@pmlp.gov.lv


Atpakaļ