Notikusi Drošības policijas Pretterorisma centra konsultatīvās padomes sēde

Vakar, 12.septembrī notika Drošības policijas (DP) Pretterorisma centra konsultatīvās padomes sēde. Sēdē konsultatīvās padomes locekļi tika iepazīstināti ar Pretterorisma centra galvenajiem darbības virzieniem 2007.gada pirmajā pusgadā, kā arī plānotajām iniciatīvām pretterorisma jomā.
Vakar, 12.septembrī notika Drošības policijas (DP) Pretterorisma centra konsultatīvās padomes sēde. Sēdē konsultatīvās padomes locekļi tika iepazīstināti ar Pretterorisma centra galvenajiem darbības virzieniem 2007.gada pirmajā pusgadā, kā arī plānotajām iniciatīvām pretterorisma jomā.

Padomes locekļi tika informēti par situāciju terorisma jomā Latvijā, kā arī aktuālākajām starptautiskā terorisma attīstības tendencēm.

DP Pretterorisma centrs informēja par situāciju saistībā ar terorisma draudu līmeņu sistēmas ieviešanu mūsu valstī. Jau vēstīts, ka š.g. augustā Ministru kabinets apstiprināja DP Pretterorisma centra sagatavotos Ministru kabineta noteikumus „Terorisma draudu līmeņu izsludināšanas kārtība”. Noteikumi nosaka kārtību, kādā DP priekšnieks informē iekšlietu ministru par nepieciešamību izsludināt apdraudējuma iespējamībai atbilstošu terorisma draudu līmeni, iekšlietu ministrs pieņem attiecīgo lēmumu un atbildīgās institūcijas, kā arī sabiedrība tiek informētas par veicamajiem pasākumiem.

DP Pretterorisma centra pārstāvji iepazīstināja padomes locekļus ar izstrādājamo Nacionālo pretterorisma plānu, kurš noteiks konkrētus veicamos pretterorisma preventīvos pasākumus atbilstoši četriem terorisma draudu līmeņiem. Plānu tiek plānots izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2007.gada beigām.

Padomes locekļiem tika sniegts pārskats par pretterorisma reaģēšanas plāna „Kuģis” izstrādes gaitu. Jāatgādina, ka š.g. martā ar Ministru prezidenta rīkojumu tika izveidota starpinstitūciju darba grupa DP Pretterorisma centra vadībā. Tās uzdevums ir līdz š.g. 30.novembrim izstrādāt plānu, kurš noteiks atbildīgo institūciju rīcību gadījumā, ja terorisma apdraudējums ir kuģiem, ostām un ostu iekārtām.

Padomes locekļi tika arī informēti par š.g. maijā notikušajām pretterorisma mācībām „Seajack”, kuras organizēja DP Pretterorisma centrs sadarbībā ar NBS JS Krasta apsardzes dienestu. DP priekšnieka vietnieks, Pretterorisma centra priekšnieks J.Leitietis atzīmēja, ka notikušās mācības bija unikālas ar to, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē bruņoto spēku un policijas speciālo uzdevumu vienības kopīgi veica pretterorisma operāciju jūrā. Mācībās tika veikts viss pretterorisma pasākumu komplekss, sākot ar ķīlnieku atbrīvošanas operāciju un beidzot ar kuģa pasažieru filtrāciju, lai noskaidrotu, vai starp tiem nav teroristu līdzdalībnieku, kā arī izmeklēšanas darbību uzsākšanu Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Jāatgādina, ka saskaņā ar Pretterorisma centra konsultatīvās padomes nolikumu padomes sēdēs piedalās pārstāvji no Satversmes aizsardzības biroja, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Aizsardzības, Ārlietu, Iekšlietu, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Satiksmes, Tieslietu un Veselības ministrijām, Ģenerālprokuratūras, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta. Padomi vada DP priekšnieka vietnieks, Pretterorisma centra priekšnieks J.Leitietis un tās sasauc ne retāk kā reizi pusgadā.


Informāciju sagatavoja:
Kristīne Apse-Krūmiņa
Drošības policijas
priekšnieka palīdze
tālrunis: 7208991
e-pasts: dp@dp.gov.lv


Atpakaļ