Noteiks namu un dzīvokļu īpašnieku atbildību par ugunsdrošību

Ministru Kabinets šodien, 25.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumā, kas paredz noteikt namu un dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju atbildību par ugunsdrošību īpašumos, kā arī dod valsts ugunsdrošības inspektoriem tiesības apturēt vai ierobežot ēkas, būves, telpas, cita objekta vai iekārtas darbību, būvniecību un ekspluatāciju vai produkcijas laišanu tirgū.
Ministru Kabinets šodien, 25.septembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumā, kas paredz noteikt namu un dzīvokļu īpašnieku un apsaimniekotāju atbildību par ugunsdrošību īpašumos, kā arī dod valsts ugunsdrošības inspektoriem tiesības apturēt vai ierobežot ēkas, būves, telpas, cita objekta vai iekārtas darbību, būvniecību un ekspluatāciju vai produkcijas laišanu tirgū.

Grozījumi paredz, ka par ugunsdrošību namos un telpās atbild to īpašnieki (valdītāji), apsaimniekotāji, kā arī īrnieki, nomnieki. Viņu pienākums ir uzturēt īpašumā (valdījumā, apsaimniekošanā) esošos namus, telpas un dzīvokļus, kā arī īrētās, nomātās ēkas un telpas atbilstoši ugunsdrošības prasībām, un ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.

Grozījumi arī paredz, ka valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoriem būs tiesības apturēt vai ierobežot ēkas, būves, telpas, cita objekta vai iekārtas darbību, būvniecību un ekspluatāciju vai produkcijas laišanu tirgū.

Pirms lēmuma par apturēšanu pieņemšanas īpašniekam, valdītajam, pārvaldniekam vai īrniekam, nomniekam iesniegs brīdinājumu, norādot konstatētos ugunsdrošības prasību pārkāpumus un nosakot termiņu pārkāpumu novēršanai. Lēmumu par apturēšanu pieņems bez iepriekšēja brīdinājuma, ja konstatēti tādi pārkāpumi, kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus. Lēmumu par apturēšanu pieņems triju darbdienu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.

Pārkāpumus būs jānovērš laikā no diviem līdz pieciem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešami būvdarbi vai rekonstrukcija, laikā no gada līdz diviem gadiem, ja pārkāpuma novēršanai nepieciešama ēkas renovācija, bet citos gadījumos - no viena mēneša līdz sešiem mēnešiem.

Lēmuma par apturēšanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neapturēs šā lēmuma darbību.
Plānots, ka likuma grozījumi stāsies spēkā 2008.gada 1.janvārī. Grozījumus vēl jāatbalsta Saeimā.

 

Sagatavoja:
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
tālrunis 7219213
fakss 7219030
e-pasts: presescentrs@iem.gov.lv 


Atpakaļ