Noteiks bargākus sodus par VUGD lēmuma nepildīšanu

Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz palielināt sodu par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora pieņemtā lēmuma par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas laišanu tirgū apturēšanu vai ierobežošanu nepildīšanu.
Ministru Kabinets šodien, 2.oktobrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavotos grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz palielināt sodu par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora pieņemtā lēmuma par būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatācijas, būvdarbu vai produkcijas laišanu tirgū apturēšanu vai ierobežošanu nepildīšanu.

Naudas soda palielināšana ir saistīta ar pārkāpumu smagumu un inflācijas līmeni valstī, lai nodrošinātu ugunsdrošības prasību ievērošanu. Pēc grozījumu stāšanās spēkā par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektora lēmuma apturēt vai ierobežot būves, tās daļas vai iekārtas ekspluatāciju, būvdarbus vai produkcijas laišanu tirgū nepildīšanu fiziskajām personām varēs izlikt naudas sodu no 150 līdz 500 latiem, bet juridiskajām personām – no 2000 līdz 5000 latiem.
Grozījumus vēl jāapstiprina Saeimā.

 

Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ