Meklē resursus IeM dienestu darbinieku atalgojuma palielināšanai

Iekšlietu ministrijas dienestu darbinieki nākamgad saņems atalgojuma palielinājumu, taču pagaidām nav zināms precīzs pieauguma apjoms, jo darbs pie resursu meklēšanas turpinās.
Iekšlietu ministrijas dienestu darbinieki nākamgad saņems atalgojuma palielinājumu, taču pagaidām nav zināms precīzs pieauguma apjoms, jo darbs pie resursu meklēšanas turpinās.

Ņemot vērā, ka, iespējams, nākamā gada valsts budžetā Iekšlietu ministrijai netiks piešķirti visi nepieciešamie līdzekļi atalgojuma palielināšanai, ministrijā notiek darbs pie līdzekļu meklēšanas atalgojuma palielinājumam. Visticamāk, šī nauda tiks rasta no iekšējiem budžeta resursiem.

Vienlaikus ir veikts policijas darba efektivitātes audits, jo jautājumu par atalgojuma palielināšanu nevar skatīt atrauti no jautājuma par darba efektivitāti. Audita rezultāti apliecina, ka policijas struktūrvienībās šobrīd ir pārāk augsts "pusvadītāju" īpatsvars. Tas nozīmē, ka dažāda līmeņu priekšnieku skaits salīdzinājumā ar padoto policistu skaitu ir neadekvāti liels.

Nākamnedēļ, 9.oktobrī, iekšlietu ministrs Ivars Godmanis ir aicinājis uz tikšanos Valsts policijas struktūrvienību pārstāvjus un policistu arodbiedrību pārstāvjus, lai informētu par nākamā gadā plānoto algu palielinājumu. Iespējams, šajā dienā jau būs zināmas precīzas summas, par cik latiem no 2008.gada 1.janvāra pieaugs Iekšlietu ministrijas dienestu darbinieku atalgojums.

Atpakaļ