Ministrijas vadība un arodbiedrību pārstāvji pārrunā gaidāmo algas pieaugumu

Iekšlietu ministrijas vadība un iekšlietu sistēmas darbinieku arodbiedrību pārstāvji šodien, 9. septembrī, pārrunāja pasākumus, kas veicami Valsts policijas darba produktivitātes palielināšanai, kā arī nākamgad plānoto atalgojuma pieaugumu Iekšlietu ministrijas sistēmā strādājošajiem.

Iekšlietu ministrijas vadība un iekšlietu sistēmas darbinieku arodbiedrību pārstāvji šodien, 9. septembrī, pārrunāja pasākumus, kas veicami Valsts policijas darba produktivitātes palielināšanai, kā arī nākamgad plānoto atalgojuma pieaugumu Iekšlietu ministrijas sistēmā strādājošajiem.

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis informēja arodbiedrību pārstāvjus par amatalgas pieaugumu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (policistiem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem) par 18% iepriekš plānoto 30% vietā. „Lai nodrošinātu iepriekš plānoto pieaugumu par 100 Ls pēc nodokļu nomaksas, bija nepieciešami vairāk nekā 33 miljoni latu. No šīs summas saņēmām tikai 16 miljonus latu, kas ļautu  palielināt amatalgu par 10% - sākot no 45 latiem. Tomēr esam atraduši iekšējos resursus, lai nodrošinātu pašreizējos budžeta apstākļos iespējamo lielāko amatalgas pieaugumu – ne mazāk par 60 latiem pirms nodokļu nomaksas,” uzsvēra ministrs.

Tikšanās laikā tika runāts arī par Valsts policijas funkcionālā audita rezultātiem un policijas darba produktivitātes analīzi, kā arī par Valsts policijas reģionālās slodzes izlīdzināšanu. „Audits pierādīja, ka dažādos Latvijas reģionos policistu noslogotība ir dažāda. Piemēram, Cēsu, Jelgavas, Bauskas rajonos ir situācijai neadekvāts policistu skaits. Jābūt vienmērīgai, augstas produktivitātes slodzei, paralēli, visos līmeņos, domājot, kā padarīt visu iekšlietu sistēmas dienestu darbu efektīvāku un pieejamāku sabiedrībai,” akcentēja ministrs. Ministrs norādīja, ka policistu skaits netiks palielināts, bet funkciju izpildes nodrošināšanai tiks izmantotas iekšlietu sistēmas iekšējās rezerves.

Sarunās piedalījās iekšlietu ministrs Ivars Godmanis, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Aivars Straume, Valsts policijas priekšnieks Aldis Lieljuksis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Māris Ziemelis, Latvijas apvienotās policistu arodbiedrības, Neatkarīgas policijas arodbiedrības, Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrības, Latvijas valsts iestāžu, pašvaldību, uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrības pārstāvji.

Saskaņā ar 8.oktobrī Ministru Kabinetā apstiprināto valsts budžeta projektu kopējais IeM budžets 2008.gadā ir samazinājies par aptuveni 25 miljoniem latu. Samazinājumu veido galvenokārt ārvalstu finanšu palīdzības samazinājums - šogad IeM budžetā vairs nav šengenas finanšu programmas (Schengen Facility) līdzekļi vairāk nekā 41 miljona latu apjomā. Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem IeM ir palielinājusies par 14,2 milj. Ls, plānots arī pašu ieņēmumu pieaugums.

Būtiskākās pieauguma pozīcijas Iekšlietu ministrijas 2008.gada budžetā ir 16,6 milj. Ls atalgojuma palielināšanai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, 1 milj. Ls atalgojuma palielināšanai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu darbiniekiem bez speciālajām dienesta pakāpēm, 1,5 milj. Ls Schengen Facility programmas ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšanai un 975 tūkst. Ls maksājumam par jaunajiem VUGD transportlīdzekļiem, ko plānots iepirkt līzingā šogad, 2008.gada pirmajos trīs mēnešos.


Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ