gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Noteiks nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumus

Iekšlietu ministrija 18.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”.
Iekšlietu ministrija 18.oktobrī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”.

Projekts nosaka nacionālajai drošībai svarīgu objektu sadalījumu trijās kategorijās, Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas funkcijas, tiesības un darba organizāciju, kā arī objektu drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtību.

Projekts paredz, ka nacionālajai drošībai svarīga objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izvirza par objekta drošību atbildīgo amatpersonu, kura ir atbildīga par objekta fiziskās drošības pasākumu un civilās aizsardzības plānošanu. Valsts drošības iestādes - Drošības policija, Satversmes aizsardzības birojs un Militārās izlūkošanas un drošības dienests - veic izvirzītās amatpersonas pārbaudi, saskaņo objektu fiziskās drošības pasākumus reglamentējošos dokumentus un kontrolē tajos noteikto pasākumu īstenošanu. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kontrolē civilās aizsardzības plānus.

Saskaņā ar projektu A kategorijas objektus apsargā Valsts policija vai Nacionālie bruņotie spēki, bet B un C kategorijas objektu apsardzi nodrošina  objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. Apdraudējuma situācijā ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu Valsts policijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības 24 stundu laikā var piesaistīt papildus resursus B un C kategorijas objektu apsardzei vai pārņemt tos savā aizsardzībā.

Noteikumu projekts paredz Ministru kabinetam tiesības noteikt, ka Valsts policijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības nodrošina atsevišķu B kategorijas nacionālajai drošībai svarīgu objektu pastāvīgu fiziskās drošības plānā noteikto pasākumu īstenošanu.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ