Rosina aizliegt mobilo telefonu atkodēšanu

Iekšlietu ministrija 18.oktobrī pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kas paredz aizliegt nodarboties ar mobilo tālruņu atkodēšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas.
Iekšlietu ministrija 18.oktobrī pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kas paredz aizliegt nodarboties ar mobilo tālruņu atkodēšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas.

Tāpat projekts paredz aizliegt iegūt, izgatavot un glabāt programmatūru vai iekārtu, kas paredzēta mobilo tālruņu atkodēšanai.

Jau vēstīts, ka pēc iekšlietu ministra iniciatīvas tika izveidota darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Satiksmes ministrijas, Latvijas Telekomunikāciju asociācijas, Drošības policijas, SIA „Latvijas Mobilais Telefons”, SIA „Tele 2” un SIA „BITE Latvija”.

Darba grupa izstrādāja virkni grozījumu normatīvajos aktos, kuru mērķis ir panākt, ka zagtus mobilos tālruņus nebūs iespējams izmantot nevienā no mobilo sakaru tīkliem, tādējādi padarot tālruņu zādzības un laupīšanas bezjēdzīgas un samazinot noziedzību šajā jomā.

Darba grupas izstrādātie un Saeimā jau pieņemtie grozījumi Elektronisko sakaru likumā paredz, ka elektronisko sakaru komersantam ir pienākums pārtraukt vai atjaunot nolaupītas, pazaudētas vai citādi pret savu gribu no īpašnieka varas izgājušas galiekārtas izmantošanas iespēju savā elektronisko sakaru tīklā. Ar vakar Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktajiem grozījumiem šo normu paredzēts precizēt, nosakot, ka šis pienākums attiecas tikai uz tiem elektronisko sakaru komersantiem, kas piedāvā elektronisko sakaru tīklā izmantot identificējamu galiekārtu un tikai uz tām galiekārtām, kuras ir iespējams tehniski identificēt elektronisko sakaru tīklā. Šādas galiekārtas galvenokārt ir mobilie tālruņi.
 
Savukārt septembra sākumā apstiprinātie Ministru Kabineta noteikumi „Noteikumi par zudušu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas datu bāzes veidošanu, uzturēšanu un izmantošanu, kā arī šādu galiekārtu izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu” paredz līdz 2008.gada 1.janvārim izveidot centralizētu datu bāzi, kurā tiks iekļauta informācija par nolaupītām, pazaudētām vai citādi pret savu gribu no īpašnieka varas izgājušām galiekārtām. Datu bāzes izveidi un uzturēšanu nodrošinās elektronisko sakaru komersanti. Datu bāzē iekļautā informācija tiešsaistes režīmā būs pieejama izmeklēšanas iestādēm un Iekšlietu ministrijas Informācijas centram. Elektronisko sakaru komersanti arī veiks centralizētajā datu bāzē iekļauto īpašniekam zudušu galiekārtu identifikatoru publiskošanu, noslēdzot savstarpēju līgumu.
 
Tāpat pēc Iekšlietu ministrijas iniciatīvas ir veiktas izmaiņas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK) un Krimināllikumā, nosakot sodu par mobilo tālruņu neatļautu atbloķēšanu. Pašlaik Saeimā ir iesniegti priekšlikumi grozījumiem APK un Krimināllikumā, kas paredz noteikt atbildību par datu, programmatūras un iekārtu iegūšanu, izgatavošanu, izmantošanu vai glabāšanu nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru galiekārtām.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ