gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Noteiks ierobežojumus erotisku pasākumu rīkošanai

Iekšlietu ministrija šodien, 1.novembrī, iesniedza izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Par ierobežojumiem erotiska rakstura izklaides organizēšanā”.
Iekšlietu ministrija šodien, 1.novembrī, iesniedza izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Par ierobežojumiem erotiska rakstura izklaides organizēšanā”.

Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Pornogrāfijas ierobežošanas likuma 11.panta pirmo daļu.

Noteikumu projekts nosaka ierobežojumus, kādi ievērojami ar nosegtu vai nenosegtu dzimumorgānu apzinātu demonstrēšanu saistītu izklaides vietu darbībā un pasākumu organizēšanā, kā arī erotiska rakstura izklaides norises vietu saskaņošanas kārtību un saskaņošanai iesniedzamos dokumentus.

Projekts nosaka, ka erotiska rakstura izklaides pasākumus būs jāsaskaņo vietējā pašvaldībā. Pašvaldībai būs tiesības atteikt šādu pasākumu rīkošanu, ja erotiska rakstura izklaide apdraud citu cilvēku tiesības, sabiedrības drošību, labklājību vai tikumību.

Projektā noteikts to vietu uzskaitījums, kur aizliegts rīkot un reklamēt erotiska rakstura izklaides, un piešķir pašvaldībām tiesības savos saistošajos noteikumos noteikt vēl papildus vietas, kurās šāda rakstura pasākumu rīkošana ir aizliegta.

Projekts nosaka, ka erotiska rakstura izklaides vietās ieeja var būt tikai par maksu. Turklāt pasākuma rīkotājiem pie ieejas būs jābrīdina apmeklētājus par to, ka tiks apzināti demonstrēti nosegti vai nenosegti dzimumorgāni. Šādus pasākumus varēs rīkot tikai pilnīgi necaurredzamās telpās, kurās ir nodrošināta ienākošo personu kontrole.

Erotiska rakstura izklaidi nedrīkstēs reklamēt bezmaksas informatīva rakstura materiālos un preses izdevumos, kas domāti bērniem un jauniešiem. Noteikumu projekta izstrādē piedalījās pārstāvji no Bērnu un ģimenes lietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Rīgas Domes, Veselības ministrijas un Valsts policijas.


Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ