Latvijas Nacionālā vīzu informācijas sistēma sākusi darboties pilota režīmā

Sekmīgi noslēgusies Latvijas Nacionālās vīzu informācijas sistēmas izstrāde un tā jau ir pieejama lietotājiem pilota ekspluatācijas režīmā. Jaunā informācijas sistēma nodrošina Ārlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un Valsts robežsardzes darbiniekiem ērtu un ātru vīzu pieteikumu pieņemšanu, konsultāciju sniegšanu, personas informācijas un biometrijas datu apstrādi, kā arī lēmumu par vīzas izsniegšanu pieņemšanu. Sistēmas pilna apjoma ekspluatācija tiks uzsākta līdz ar Latvijas pievienošanos Šengenas līguma zonai.
Sekmīgi noslēgusies Latvijas Nacionālās vīzu informācijas sistēmas izstrāde un tā jau ir pieejama lietotājiem pilota ekspluatācijas režīmā. Jaunā informācijas sistēma nodrošina Ārlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un Valsts robežsardzes darbiniekiem ērtu un ātru vīzu pieteikumu pieņemšanu, konsultāciju sniegšanu, personas informācijas un biometrijas datu apstrādi, kā arī lēmumu par vīzas izsniegšanu pieņemšanu. Sistēmas pilna apjoma ekspluatācija tiks uzsākta līdz ar Latvijas pievienošanos Šengenas līguma zonai.

Latvijas Nacionālā vīzu informācijas sistēma tika izstrādāta, PMLP sadarbojoties ar A/S „RIX Technologies” Šengenas finanšu programmas (Schengen Facility) ietvaros. Projekta mērķis bija izveidot Latvijas Nacionālo Vīzu informācijas sistēmu, nodrošinot vīzu izsniegšanas procesā nepieciešamo funkciju izpildi, vīzas pieteicēja sejas un pirkstu nospiedumu attēlu datu apstrādi, datu apmaiņu ar Eiropas Savienības Centrālo Vīzu informācijas sistēmu, kā arī ar citām informācijas sistēmām (Šengenas informācijas sistēmu, Vienoto migrācijas informācijas sistēmu u.c.), valsts iekšējās un starpvalstu konsultācijas vīzu izsniegšanas procesā. Definētais mērķis atbilst ES nostājai par kopējas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi Eiropas Savienībā, nodrošinot brīvu personu kustību un augstu drošības līmeni.

Jaunā sistēma aizstās līdz šim izmantoto un tehniski novecojušo Vīzu informācijas sistēmu, kā arī nodrošinās atbilstību likumdošanas izmaiņām personu datu aizsardzības jomā un Eiropas Savienības prasībām atbilstošu funkciju veikšanu.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: Latvijas Republikas iekšlietu ministra pārraudzībā esošā iestāde, kuras kompetencē ietilpst migrācijas un patvēruma politikas īstenošana, personu tiesiskā statusa valstī noteikšana, personu apliecinošo un ceļošanas dokumentu izsniegšana, Iedzīvotāju reģistra sistēmas uzturēšana un iedzīvotāju uzskaite.

A/S „RIX Technologies”: IT pakalpojumu uzņēmums, kura galvenās darbības jomas ir informācijas sistēmu un programmatūras izstrāde, dokumentu vadības un projektu pārvaldības risinājumi, sistēmu integrācija un konsultācijas. Uzņēmuma realizēto projektu vidū ir Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas papildinājumu izstrāde PMLP, Elektronisko iepirkumu sistēma, Pašvaldību centrālie e-pārvaldes lietojumi, Dokumentu aprites un uzdevumu kontroles sistēma, Nacionālo muzeju krājuma kopkataloga informācijas sistēma, u.c.

Uzziniet vairāk:
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: 67219185
A/S „RIX Technologies”: 67142990


Atpakaļ