Noteiks stingrākas prasības apsardzes komersantiem

Ministru Kabinets šodien, 20.novembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Apsardzes darbības likumā, kas paredz noteikt stingrākas prasības apsardzes komersantu darbības kontrolei.
Ministru Kabinets šodien, 20.novembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Apsardzes darbības likumā, kas paredz noteikt stingrākas prasības apsardzes komersantu darbības kontrolei.

Likuma grozījumu projekts paredz svītrot normas, kas noteica apsardzes darbības licences derīguma termiņu un tā pagarināšanas kārtību, taču vienlaikus likumā iestrādāts pilnvarojums Ministru kabinetam noteikt prasības, kas jāpilda apsardzes komersantam licences darbības laikā. Līdz ar to atteikšanās no licences derīguma ierobežojošā termiņa tiks kompensēta ar citām prasībām, saglabājot apsardzes komersantu darbības kontroli licences darbības laikā.

Projektā noteiktas stingrākas prasības licences izsniegšanai tādiem komersantiem, kuriem iepriekš jau anulēta apsardzes darbības licence. Projektā arī iestrādāta norma, ka lēmuma par licences anulēšanu pārsūdzēšana neaptur lēmuma darbību un izpildi. Šāds grozījums nepieciešams, lai komersanti pēc licences anulēšanas neturpinātu prettiesisku darbību, kas aizskar personu tiesības un likumīgās intereses un rada draudus sabiedriskai kārtībai un drošībai. Līdzīgi ierobežojumi paredzēti arī attiecībā uz iekšējās drošības dienestu vadītājiem.

Projekts arī paredz likumā noteikt gadījumus, kad apsardzes sertifikāts tiek anulēts. Pašreizējais apsardzes darbības un sertificēšanas tiesiskais regulējums ļauj apsardzes darbiniekam turpināt profesionālo pienākumu pildīšanu, izdarot jebkādus likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumus. Apsardzes sertifikāta anulēšana dotu iespēju palielināt apsardzes darbinieku atbildības pakāpi un mazinātu pārkāpumus.

Projektā paredzēts arī noteikt ierobežojums iekšējās drošības dienestu vadītājiem, līdzīgi kā tas noteikts apsardzes komersantu vadītājiem, proti, ka par iekšējās drošības dienesta vadītāju var būt persona, kura nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un kurai nav konstatēta psihiska slimība, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība.

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ