Ar Baltkrievijas ārkārtējo situāciju ministru pārrunā sadarbību katastrofu novēršanā

 Lai pārrunātu sadarbību katastrofu, stihisku nelaimju un citu ārkārtas situāciju brīdināšanas un novēršanas jomā, ceturtdien, 22.novembrī, vizītē Latvijā uzturējās Baltkrievijas ārkārtējo situāciju ministrs Enevers Barijevs ar delegāciju.  


Lai pārrunātu sadarbību katastrofu, stihisku nelaimju un citu ārkārtas situāciju brīdināšanas un novēršanas jomā, ceturtdien, 22.novembrī, vizītē Latvijā uzturējās Baltkrievijas ārkārtējo situāciju ministrs Enevers Barijevs ar delegāciju.

Tiekoties ar iekšlietu ministru Ivaru Godmani, amatpersonas pārrunāja ugunsdrošības situāciju abās valstīs un apmainījās ar pieredzi par veiktajiem ugunsnelaimju novēršanas un profilakses pasākumiem, tostarp ugunsgrēka brīdināšanas sistēmu nozīmi ugunsdrošības profilaksē. Baltkrievijas amatpersonas informēja, ka Baltkrievijā valsts sākusi dotēt dūmu detektoru uzstādīšanu maznodrošināto un citu riska grupu iedzīvotāju dzīvojamās platībās, kas devis ievērojamu efektu sadzīves ugunsgrēku samazināšanai.

Tāpat ministri apmainījās ar pieredzi par ugunsdzēsības un glābšanas dienestu darba specifiku abās valstīs tādās jomās kā stihisku nelaimju un katastrofu novēršana, meža ugunsgrēku dzēšana, bīstamu kravu transportēšana, glābšanas darbi uz ūdens un ceļu satiksmes negadījumos.

Iekšlietu ministrs Ivars Godmanis uzsvēra, ka Latvijai un Baltkrievijai kā kaimiņvalstīm nepieciešams cieši sadarboties ārkārtas situāciju brīdināšanā un novēršanā. Savukārt E.Barijevs norādīja, ka Baltkrievija ir vienmēr atvērta dialogam un sadarbības pilnveidošanai.

Ar Iekšlietu ministrijas valsts sekretāru Aivaru Straumi Baltkrievijas pārstāvji pārrunāja ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieku izglītības un profesionālās apmācības jautājumus.

Vēlāk Baltkrievijas delegācija apmeklēja Latvijas Ugunsdzēsības muzeju.

Vienlaikus no 21. līdz 23.novembrim Rīgā notiek Latvijas - Baltkrievijas darba grupas sēde, kas izveidota, pamatojoties uz 2003.gada 8.jūlijā noslēgto Latvijas un Baltkrievijas līgumu par sadarbību katastrofu, stihisku nelaimju un citu ārkārtas situāciju brīdināšanā un to seku likvidēšanā.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ