Gatavojas ratificēt Eiropas konvenciju pret cilvēku tirdzniecību

Ministru Kabinets šodien, 27.novembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes konvencijai par cīņu pret cilvēku tirdzniecību.
Ministru Kabinets šodien, 27.novembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto likumprojektu par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes konvencijai par cīņu pret cilvēku tirdzniecību.

Eiropas Padomes Ministru Komiteja Konvenciju pieņēma 2005. gada 3. maijā, bet Latvijas ārlietu ministrs to parakstīja 2006.gada 19.maijā.

Konvencijas mērķis ir novērst un apkarot cilvēku tirdzniecību, kā arī šajā nolūkā veicināt sadarbību starp dalībvalstīm, vienlaicīgi nodrošinot cilvēku tirdzniecības upuru tiesību aizsardzību. Ar Konvencijas parakstīšanu Latvija apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai darbības, kuras aprakstītas šajā Konvencijā un saistītas ar cilvēku tirdzniecību, tiktu atzītas par noziedzīgiem nodarījumiem, tiktu nodrošināti palīdzības un aizsardzības mehānismi cilvēku tirdzniecības upuriem un izstrādāta visaptveroša politika, programmas un citi pasākumi, lai novērstu un apkarotu cilvēku tirdzniecību un pasargātu tās upurus no atkārtotas iesaistīšanas cilvēku tirdzniecībā.

Latvijas likumdošana un līdz šim veiktie pasākumi cilvēku tirdzniecības novēršanā atbilst Konvencijā izvirzītajiem mērķiem.
Par Konvencijas ratificēšanu vēl jālemj Saeimai.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
 


Atpakaļ