Nosaka kārtību, kādā piedzen izdevumus par alkohola un narkotiku pārbaudēm

Valdība šodien, 18.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus ,,Ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistīto izdevumu segšanas kārtība”.
Valdība šodien, 18.decembrī, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus ,,Ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistīto izdevumu segšanas kārtība”.

Noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā persona, kurai uzlikts administratīvais sods, sedz izdevumus, kas saistīti ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm. Pienākumu personai segt šos izdevumus paredz šā gada maijā veiktie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Noteikumi paredz, ka, pieņemot lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, institūcija vai amatpersona, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem, lēmumā norāda ar alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veiktajām pārbaudēm saistīto izdevumu apmēru.

Personai ir pienākums noteiktā laikā lēmumu izpildīt un lēmumā norādīto izdevumu summu iemaksāt iestādes, kura nosūtījusi personu uz pārbaudi, atsevišķi atvērtajā budžeta kontā kā maksas pakalpojumu. No šiem papildus iekasētajiem līdzekļiem iestādes apmaksās ārstniecības iestādēm rēķinus par veiktajām ekspertīzēm.

Ja pēc lēmuma labprātīgai izpildei noteiktā termiņa notecēšanas persona lēmumu neizpilda, iestāde nodod lēmumu tiesu izpildītājam piespiedu piedziņai. Projekts paredz, ka tiesu izpildītāju izdevumus segs Tieslietu ministrija.

Vienlaikus veikti grozījumi arī Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.625 ,,Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība” un Ministru kabineta 2005.gada 11.janvāra noteikumos Nr.15 ,,Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids”.

2007.gada desmit mēnešos Valsts policija par ekspertīžu veikšanu Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centram samaksājusi 214 069 latus.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ