Pārrunā Latvijas pasu izsniegšanas drošību

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien, 7.janvārī, tiekoties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieku Vilni Jēkabsonu, pārrunāja veiktos pasākumus personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas drošības paaugstināšanā un sadarbības veicināšanā ar Drošības policiju, izmeklējot lietu par nelikumīgi izsniegtām Latvijas pasēm.

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien, 7.janvārī, tiekoties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieku Vilni Jēkabsonu, pārrunāja veiktos pasākumus personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas drošības paaugstināšanā un sadarbības veicināšanā ar Drošības policiju, izmeklējot lietu par nelikumīgi izsniegtām Latvijas pasēm.

Pēc tikšanās ministrs atzina, ka viņa rīcībā nav informācijas, kas liktu apšaubīt PMLP priekšnieka darbību un kompetenci un ka šobrīd V.Jēkabsons bauda ministra uzticību. Vienlaikus ministrs izteicis viņam ieteikumus par veicamajiem pasākumiem, lai uzlabotu personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas drošību, kā arī veicinātu sadarbību ar Drošības policiju lietas izmeklēšanā.

PMLP priekšnieks ministru informēja, ka, lai nepieļautu nelikumīgu pasu izsniegšanas gadījumu atkārtošanos, speciāli izveidotā komisija Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē veikusi pārbaudi, lai noteiktu iespējamās nelikumīgās darbības. Pārbaudes ietvaros nosūtīti pieprasījumi kompetentajām iestādēm Latvijā un ārvalstīs par personām. Pārbaudes rezultātā anulētas ziņas par 79 nelikumīgi reģistrētām personām, kā arī veikti uzlabojumi normatīvajos aktos un pastiprināta apstrādājamo lietu kontrole. Kopumā līdz šim pārbaudīti 1200 ieraksti riska grupās, taču pārbaude vēl turpinās.

Tāpat PMLP priekšnieks informēja ministru par bijušajiem pārvaldes darbiniekiem, kuru lojalitāte varētu tikt apšaubīta, kā arī par pasākumiem, kas pārvaldē veikti, lai palīdzētu nelikumīgi izsniegto pasu lietas izmeklēšanā un Iedzīvotāju reģistra pilnveidošanā. V.Jēkabsons uzsvēra, ka šobrīd reģistra drošība ir ievērojami uzlabota – 2006.gadā ieviesta jauna Iedzīvotāju reģistra sistēma, kā rezultātā līdz minimumam samazināta iespēja ievadīt neatbilstošus datus, kā arī tiek veiktas stingras pārbaudes pirms pasu izsniegšanas.

Gan ministrs, gan V.Jēkabsons izmeklēšanas interesēs atturējās komentēt konkrētā kriminālprocesa izmeklēšanas gaitu un tajā iesaistītās amatpersonas.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ