ES iekšlietu ministri spriedīs par sadarbību patvēruma jomā

Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā sanāksmē 24.-26.janvārī Brdo, Slovēnijā ministri spriedīs par praktisko sadarbību patvēruma jomā un uzklausīs starpziņojumu par augsta līmeņa padomdevēju komitejas iekšlietu jomā paveikto.

Eiropas Savienības (ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes neformālajā sanāksmē 24.-26.janvārī Brdo, Slovēnijā ministri spriedīs par praktisko sadarbību patvēruma jomā un uzklausīs starpziņojumu par augsta līmeņa padomdevēju komitejas iekšlietu jomā paveikto.

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Dailis Lūks šodien, 23.janvārī, pārrunāja kriminālpolicijas izstrādāto plānu darba uzlabošanai un noziegumu atklāšanas rādītāju paaugstināšanai.

Ministru Kabinets šodien, 22.janvārī, atbalstīja Latvijas nacionālo pozīciju par Padomes sēdē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Spriežot par praktisko sadarbību patvēruma jomā, ministru galvenais diskusiju jautājums būs par Eiropas Atbalsta biroja izveides nepieciešamību un funkcijām. 2004.gada Eiropas Padomes pieņemtā Hāgas programma šo biroju iezīmē kā vienu no Eiropas migrācijas politikas pilnveidošanas elementiem.  Tā uzdevums būtu praktiskās sadarbības koordinācija un dalībvalstu sadarbības pārraudzība, kā arī Patvēruma ekspertu vienību un starptautiska sadarbības tīkla patvēruma jautājumos izveide.

Latvija kopumā neiebilst Eiropas Atbalsta biroja izveidei, tomēr šāds birojs būtu veidojams tikai tad, ja konkrēto mērķu efektīvai sasniegšanai nav iespējams izmantot vai stiprināt jau esošās struktūras un forumus. Latvija uzskata, ka biroja galvenajām funkcijām ir jābūt tikai koordinējošām, piemēram, apmācību jautājumos, ekspertu vienību koordinācijas jautājumos, dalībvalstu labākās prakses apkopošanā un praktiskā atbalsta sniegšanai dalībvalstīm. 

Augsta līmeņa padomdevēju komiteja iekšlietu jomā tika izveidota Vācijas prezidentūras laikā, lai uzsāktu diskusijas par iekšlietu politiku pēc Hāgas programmas. Komitejas galvenais uzdevums ir sniegt priekšlikumus tajās iekšlietu jomās, kur ir nepieciešama aktīvāka sadarbība ES līmenī un jomās, kurās nepieciešams uzlabot un vienkāršot ES pastāvošo tiesisko regulējumu.

Sanāksmē paredzēts diskutēt par izstrādāto starpziņojumu un jautājumiem saistībā ar informācijas apmaiņas attīstību nākotnē, migrāciju kā regulāru un pastāvīgu fenomenu ES, drošības veicināšanu ES kaimiņvalstīs un citiem jautājumiem. šā gada vasarā plānots prezentēt gala ziņojumu, kura galvenie secinājumi varētu kalpot par pamatu formālas diskusijas uzsākšanai par nākamās daudzgadu programmas izstrādi tieslietu un iekšlietu jomā.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ