Pārrunā pasākumus kriminālpolicijas darba uzlabošanai

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Dailis Lūks šodien, 23.janvārī, pārrunāja kriminālpolicijas izstrādāto plānu darba uzlabošanai un noziegumu atklāšanas rādītāju paaugstināšanai.

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks Dailis Lūks šodien, 23.janvārī, pārrunāja kriminālpolicijas izstrādāto plānu darba uzlabošanai un noziegumu atklāšanas rādītāju paaugstināšanai.

Pēc tikšanās M.Segliņš informēja, ka D.Lūks prezentējis plānu kriminālpolicijas pārstrukturizācijai un izmaiņām darba organizācijā. Ministrs uzsvēra, ka izvirzījis kriminālpolicijai uzdevumu būtiski uzlabot noziegumu atklāšanas rādītājus, un novēlēja D.Lūkam veiksmi šī mērķa sasniegšanā.

Savukārt D.Lūks informēja, ka kriminālpolicijā gada laikā veikta analīze un identificēti būtiskākie vājie posmi un trūkumi. Tā rezultātā izstrādāts rīcības plāns, kurā noteikti konkrēti darba virzieni, sasniedzamie rezultāti un atbildība katrai kriminālpolicijas struktūrvienībai. 

Atbilstoši tam tiks veikta cilvēkresursu optimizācija, kā arī jau īstenota kriminālpolicijas pārstrukturizācija, izveidojot Kriminālizmeklēšanas pārvaldi, kuras uzdevums būs smagu un sevišķi smagu noziegumu atklāšana un personu meklēšana.

Plāns paredz arī veikt operatīvo darbinieku apmācību, jo, kā atzina D.Lūks, bieži jaunie darbinieki, tai skaitā Latvijas Policijas akadēmijas absolventi, nav pietiekami sagatavoti praktiskajam operatīvajam darbam.

Par prioritātēm kriminālpolicijas darbā izvirzīta narkotiku, smagu un sevišķi smagu noziegumu un organizētās noziedzības apkarošana, kā arī personu meklēšanas pasākumu pilnveidošana.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ