Noteiks dzīvnieku – lietisko pierādījumu glabāšanas kārtību

Iekšlietu ministrija šodien, 31.janvārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru Kabineta noteikumos, kas paredz noteikt kārtību, kādā dzīvnieki, kuri atzīti par lietiskiem pierādījumiem, nekavējoties nododami glabāšanā fiziskām vai juridiskām personām, lai tie varētu saņemt pienācīgu aprūpi.

Iekšlietu ministrija šodien, 31.janvārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē grozījumus Ministru Kabineta noteikumos, kas paredz noteikt kārtību, kādā dzīvnieki, kuri atzīti par lietiskiem pierādījumiem, nekavējoties nododami glabāšanā fiziskām vai juridiskām personām, lai tie varētu saņemt pienācīgu aprūpi.

šobrīd Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumi Nr.726 „Par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu” paredz tikai vispārēju kārtību par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, un nav atsevišķas kārtības par dzīvnieku izņemšanu un atbildīgo institūciju rīcību.

Lai dzīvnieki neaizietu bojā īpašnieku vai valdītāju cietsirdīgas rīcības dēļ, tiem nekavējoties jāsniedz nepieciešamā veterinārmedicīniskā palīdzība un jānodod glabāšanā fiziskai vai juridiskai personai, kura nodrošina dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu. Tāpēc ir nepieciešama operatīva, saskaņota rīcība starp atbildīgajām institūcijām, kuros gadījumos un kā operatīvi izņemt dzīvniekus kriminālprocesa ietvaros un nodot glabāšanā atbilstošos apstākļos.

Tā kā pašlaik šāda kārtība nav noteikta, procesa virzītāja rīcībā nav informācijas par privātpersonām vai pašvaldības institūcijām, kuras varētu nodrošināt dzīvnieku uzturēšanu. Pēdējo trīs gadu laikā vidēji gadā ir reģistrēti aptuveni 45 noziedzīgi nodarījumi gadā par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem un 263 noziedzīgi nodarījumi par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, taču reāli izņemto dzīvnieku skaits ir ļoti mazs, jo nenoregulētās kārtības dēļ procesa virzītājs neizņem dzīvniekus.

Iekšlietu ministrijas un dzīvnieku aizsardzības organizāciju darba grupas izstrādātie grozījumi paredz noteikt kārtību, kādā dzīvnieki, kuri atzīti par lietiskiem pierādījumiem, nekavējoties nododami glabāšanā fiziskām vai juridiskām personām. Grozījumi paredz, ka dzīvnieku nodod personai tikai pēc saskaņošanas ar Pārtikas un veterināro dienestu, kas nosaka, vai attiecīgā persona var nodrošināt dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu. Izdevumus par dzīvnieku glabāšanu segs valsts aģentūra „Materiālās rezerves”.

Noteikumu projekts arī paredz, kas personai, kas izņemto dzīvnieku ir glabājusi, aprūpējusi, nodrošinājusi veterinārmedicīnisko palīdzību, vēlāk ir priekšrocības to iegādāties.

Projektā arī precizēta kārtība, kādā notiek lietisko pierādījumu novērtēšana un paredzēts, ka gadījumā, kad komisijas viedoklis sakrīt ar sertificēta vērtētāja novērtējumu, nav nepieciešams sastādīt lietisko pierādījumu aprakstes un novērtējuma aktu.


Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ