Pārrunā Iekšlietu ministrijas un policistu arodbiedrības sadarbību

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien, 31.janvārī Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības (LAPA) atklātajā valdes sēdē uzklausīja policijas darbinieku priekšlikumus par aktuālajām problēmām un policijas darba uzlabošanu.

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš šodien, 31.janvārī Latvijas Apvienotās policistu arodbiedrības (LAPA) atklātajā valdes sēdē uzklausīja policijas darbinieku priekšlikumus par aktuālajām problēmām un policijas darba uzlabošanu.

Uzrunājot valdes pārstāvjus, ministrs norādīja, ka ministrijas un arodbiedrību sadarbība ir nozīmīgs instruments Iekšlietu ministrijas dienestu darba pilnveidošanai un darbinieku sociālo apstākļu uzlabošanai.

„Demokrātiskā valstī tiem, kas ir augšā, jārunā ar tiem, kas ir apakšā,” sacīja M.Segliņš, uzsverot regulāra abpusēja dialoga nepieciešamību problēmu identificēšanā un risināšanā. Viņš norādīja, ka ministrija būs atsaucīga un pretimnākoša arodbiedrības izvirzīto jautājumu risināšanā, taču sagaida partnerību un atbalstu arī ministrijas izvirzīto prioritāšu īstenošanā, piemēram, noziegumu atklāšanas rādītāju uzlabošanā un policijas darba organizācijas un kvalitātes pilnveidošanā. „Lai ministrs varētu valdībā cīnīties par jūsu interesēm, ir jābūt darba rezultātiem,” sacīja M.Segliņš.

Viņš arī informēja, ka ministrija jau uzsākusi darbu pie vairāku arodbiedrības izvirzītu problēmu risināšanas. Tā, piemēram, tuvākajā laikā notiks vizīte Igaunijā, lai iepazītos ar kaimiņvalstī izveidoto elektronisko sistēmu darbinieku apgādei ar formas tērpiem un to piederumiem. Tāpat ministrs asi kritizēja pašreizējā policijas formas tērpa dizainu un kvalitāti, uzsverot nepieciešamību to pārveidot, lai forma būtu moderna, ērta un kvalitatīva.

Tāpat ministrs informēja, ka februāra sākumā tiks veikta analīze par IeM sistēmas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm atalgojuma pieaugumu, lai konstatētu, kā un cik lietderīgi izlietoti atalgojuma paaugstināšanai piešķirtie līdzekļi.

M.Segliņš arī plāno iepazīties ar situāciju Rīgas policijas iecirkņos, lai izvērtētu, kuriem no tiem nepieciešams piešķirt papildus līdzekļus remontam. Tāpat ministrs informēja par citiem tuvākajos gados plānotajiem būvniecības projektiem - ugunsdzēsības depo Cēsīs un Mārupē, policijas ēkas Krāslavā un Ventspilī.

Savukārt LAPA prezidents Agris Sūna informēja, ka arodbiedrības galvenā prioritāte šogad būs jaunas atalgojuma sistēmas izveide, jo pašreizējā sistēma ir necaurspīdīga un nav skaidri atalgojuma noteikšanas kritēriji. Tāpat arodbiedrība vēlas sadarboties pasākumos, kas vērsti uz policijas darbinieku prestiža paaugstināšanu un jaunu, perspektīvu un kvalificētu darbinieku piesaistīšanu darbam Iekšlietu ministrijas dienestos.

LAPA ministram arī iesniedza priekšlikumus policijas darba organizācijas un iekšējo normatīvo aktu uzlabošanai.

Puses vienojās turpmāk rīkot regulāras tikšanās. Tuvākā no tām varētu notikt februāra sākumā un tajā tiks izvērtēta situācija atalgojuma paaugstināšanā.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ