Valdība atbalsta ES un ASV nolīgumu par aviokompāniju pasažieru datu apstrādi

Ministru Kabinets šodien, 5.februārī, atbalstīja likumprojektu, ar kuru paredzēts ratificēt Latvijā Nolīgumu starp Eiropas Savienību (ES) un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam.
Ministru Kabinets šodien, 5.februārī, atbalstīja likumprojektu, ar kuru paredzēts ratificēt Latvijā Nolīgumu starp Eiropas Savienību (ES) un Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV) par gaisa pārvadātāju veikto pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departamentam.

PDR nolīgums uzliek pienākumu Eiropas Savienībai nodrošināt, ka katrs gaisa pārvadātājs, kas veic pasažieru lidojumus starptautiskos gaisa pārvadājumos uz vai no ASV, dara ASV Iekšzemes drošības departamentam pieejamus savās rezervācijas sistēmās iekļautos PDR datus.

Lai gan Latvijas aviokompānijas tiešos lidojumus uz ASV neveic, taču pasažieru pārvadājumus no Latvijas uz ASV veic Uzbekistānas aviokompānija „Uzbekistan Airways”, tāpēc PDR nolīgumu nepieciešams apstiprināt arī Latvijā.

Saskaņā ar Satversmes 68.pantu visiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nokārto likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, nepieciešama Saeimas apstiprināšana. Lai gan PDR nolīguma puses ir ES un ASV, līdz ar Latvijas iestāšanos ES arī tie līgumi, kas slēgti ne ES ekskluzīvās kompetences ietvaros un kas skar likumdošanas ceļā izšķiramus jautājumus, būtu uzskatāmi par starptautiskiem līgumiem Satversmes 68.panta izpratnē.

Tā kā PDR nolīgums noteic datu nodošanu ASV, kuras datu apstrādes principi atšķiras no ES datu apstrādes principiem, un personu datu apstrāde skar Satversmes 96. pantā noteiktās personas tiesības uz privāto dzīvi, bet saskaņā ar Satversmes 116. pantu personas tiesības uz privāto dzīvi var ierobežot vienīgi uz likuma pamata, PDR līgums ir ratificējams Saeimā.


Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ