Par grozījumiem Ielūgumu apstiprināšanas kārtībā

Lai nodrošinātu efektīvu šengenas vīzu izsniegšanu, izstrādāti un šodien, 5.februārī, Ministru kabinetā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.183 “Ielūgumu apstiprināšanas kārtība”.
Lai nodrošinātu efektīvu šengenas vīzu izsniegšanu, izstrādāti un šodien, 5.februārī, Ministru kabinetā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.183 “Ielūgumu apstiprināšanas kārtība”.

šengenas līguma dalībvalstu starpā pastāv prakse, ka viena dalībvalsts šengenas vīzu izsniegšanā pārstāv citu dalībvalsti vietās, kur tai nav savu diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību. Patlaban Ārlietu ministrija ir panākusi vienošanās ar vairākām šengenas līguma dalībvalstīm (Vāciju, Ungāriju un Franciju) par Latvijas Republikas pārstāvēšanu šengenas vīzu izsniegšanā.

Ievērojot to, ka Eiropas Savienībā nav noteiktas vienota parauga ielūguma formas, bija nepieciešams rast risinājumu, lai tās dalībvalstis, kuras pārstāvēs Latvijas Republiku šengenas vīzu izsniegšanā, kā vienu no pamatdokumentiem vīzas pieprasīšanai varētu izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē apstiprinātu ielūgumu.

Turpmāk Latvijas Republiku pārstāvošām šengenas līguma dalībvalstu diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību amatpersonām tiks sniegta pieeja noteiktiem datiem par apstiprinātajiem ielūgumiem. Turklāt, uzaicinātājs, ja vīza tiks noformēta Latviju pārstāvošā šengenas līguma dalībvalsts pārstāvniecībā, varēs saņemt izdrukātu ielūgumu, kas būs ne tikai latviešu, bet arī angļu valodā. šāda iespēja ir būtiska gadījumos, kad Latviju pārstāvošā valsts vēlēsies saņemt ielūgumu tieši no uzaicinātāja, nevis apskatīt šo informāciju tiešsaistē.

Lai pilnībā ieviestu šengenas acquis prasības, noteikumos iekļauta norma par ielūguma neapstiprināšanu vai apstiprināta ielūguma atcelšanu tiem ārzemniekiem, kuru dati ir iekļauti šengenas informācijas sistēmā nolūkā atteikt ieceļošanu.
Sīkāka informācija:

Diana Bogdanova
PMLP Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālr.: 67219185;
diana.bogdanova@pmlp.gov.lv

Atpakaļ