Paredz pastiprināt kuģošanas līdzekļu uzraudzību iekšējos ūdeņos

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 14. februārī, izsludināti Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuri paredz noteikt atbildību par ūdens satiksmes pārkāpumiem.

Valsts sekretāru sanāksmē šodien, 14. februārī, izsludināti Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kuri paredz noteikt atbildību par ūdens satiksmes pārkāpumiem.

Pēdējo gadu laikā tieši Latvijas iekšējos ūdeņos strauji ir palielinājusies satiksmes intensitāte. Lai paaugstinātu ūdens satiksmes dalībnieku drošību, Iekšlietu ministrija savas kompetences ietvaros ir izstrādājusi likumprojektu ar kuru paredz jaunu papildsoda veidu - aizliegumu uz noteiktu laiku iegūt kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesības un jaunu normu - iespēju atņemt personai tai piešķirtās speciālās tiesības kā kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesības. Noteikta arī šī papildsoda un minētās normas izpildes kārtība.

Tāpat grozījumi paredz palielināt piemērojamos naudas sodus. Par noteiktās kārtības neievērošanu pēc ūdens satiksmes negadījuma varēs uzlikt naudas sodu kuģošanas līdzekļa vadītājam no 200 līdz 300 latiem, bet par nepakļaušanos amatpersonas prasībai apturēt kuģošanas līdzekli varēs uzlikt naudas sodu no 300 līdz 400 latiem.

Vienlaikus likumprojekts paredz noteikt, ka personai par transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē uz izdarītā pārkāpuma sankcijā noteikto termiņu varēs atņemt gan transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, gan kuģošanas līdzekļa vadīšanas tiesības.

Tāpat likumprojekts paredz papildināt Valsts policijas kompetenci ar tiesībām izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par kuģošanas līdzekļu reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu.


Sagatavoja:
Dace Ūdre
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktore
Tālr. 7219363
Mob.tālr.: 26425173
dace.udre@iem.gov.lv


Atpakaļ