Par iekšlietu ministra vizīti Lietuvā

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš un vairākas Iekšlietu ministrijas (IeM) amatpersonas ceturtdien, 21. februārī dosies divu dienu vizītē uz Lietuvu, lai ar kaimiņvalsts iekšlietu sistēmas amatpersonām pārrunātu situāciju pēc iestāšanās šengenas līguma telpā un citus jautājumus.

Iekšlietu ministrs Mareks Segliņš un vairākas Iekšlietu ministrijas (IeM) amatpersonas ceturtdien, 21. februārī dosies divu dienu vizītē uz Lietuvu, lai ar kaimiņvalsts iekšlietu sistēmas amatpersonām pārrunātu situāciju pēc iestāšanās šengenas līguma telpā un citus jautājumus.

Latvijas pusi vizītē pārstāvēs iekšlietu ministrs M. Segliņš, Valsts robežsardzes priekšnieks Gunārs Dāboliņš, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Valdis Voins, IeM Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departamenta direktore Tija Rinmane, savukārt Lietuvas – Lietuvas iekšlietu ministrs Regimants Čiupaila, valsts sekretāra vietnieks Anatolijs Rimkevičs, ministra padomniece Daiva Ulbinaite, Starptautisko attiecību un Eiropas Savienības lietu departamenta direktors Oļegs Skinderskis, Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks, Galvenās pārvaldes priekšnieks Genādijs Kuznecovs.

šī ir pirmā M.Segliņa un R.Čiupailas  tikšanās reize pēc to stāšanās iekšlietu ministru amatos. Ministri pārrunās tādas abām valstīm būtiskās tēmas kā situācija pēc Baltijas valstu iestāšanās šengenas telpā, kā arī aktuālos jautājumus pirms gaidāmās ES Tieslietu un iekšlietu ministru sanāksmes, kas notiks š.g. 28.februārī.

Vizītes laikā plānots arī LITEXPO izstāžu pils apmeklējums un izstādes „Kursi, izglītība, karjera 2008” apskate. Latvijas un Lietuvas iekšlietu ministri izstādē apskatīs Lietuvas Iekšlietu ministrijas izveidoto stendu par iespējām apgūt policista, ugunsdzēsēja un robežsarga profesiju. Pēc ekspozīcijas apskates ministri tiksies ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un sniegs salīdzinošu informāciju par Lietuvas un Latvijas IeM piedāvātas izglītības iegūšanas iespējām.

Latvijas un Lietuvas IeM sadarbību nosaka līgums par sadarbību starp Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju un Lietuvas Republikas Iekšlietu ministriju (stājies spēkā 20.04.1992); Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības Līgums par savstarpējo palīdzību dabas katastrofu un citos plaša mēroga nelaimes gadījumos (stājies spēkā 02.01.2002); Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par pilnvaroto robežas pārstāvju darbību (stājies spēkā 19.7.2002); Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par sadarbību organizētās noziedzības un citu noziedzīgu nodarījumu apkarošanā un kopīgām darbībām pierobežas apgabalos (stājies spēkā 15.07.2007); Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās par grozījumu izdarīšanu 1995.gada 9.jūnija Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām (parakstīts 28.02.2007, vēl nav stājies spēkā).

Latvijas un Lietuvas IeM iestādēm ir izveidojusies cieša divpusēja sadarbība ar Lietuvas radnieciskajām iestādēm organizētās noziedzības apkarošanā, nelegālās migrācijas novēršanā, migrācijas politikas, kā arī ugunsdzēsības un glābšanas jomā. Tāpat regulāri organizētas tikšanās, semināri un kopīgas operācijas Baltijas Ministru padomes apakškomiteju ietvaros. Pirmsiestāšanās posmā šengenas līguma teritorijā abu valstu IeM dienesti aktīvi apmainījās ar pieredzi un organizēja kopīgas apmācības.

Pēc Latvijas un Lietuvas pievienošanās šengenas telpai jauna formāta sadarbību ir uzsākuši policijas un robežsardzes dienesti. Notiek regulāras kopīgas pārrobežu patrulēšanas, darbību uzsākuši kopīgie kontaktpunkti.

 
Informāciju sagatavoja:

Dace Ūdre
Preses un sabiedrisko attiecību
departamenta direktore
Tālr. 7219363
Mob. 26425173
dace.udre@iem.gov.lv


Atpakaļ