gerbonis Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija

Sadarbosies ar Krieviju atpakaļuzņemšanas jomā

Iekšlietu ministrija šodien, 28.februārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par 2006.gada 25.maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanu”.
Iekšlietu ministrija šodien, 28.februārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par 2006.gada 25.maija Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu īstenošanu”.

Protokols ir tehniska rakstura dokuments, kurā ir norādītas pušu kompetentās iestādes, kas Latvijas un Krievijas attiecībās realizēs 2006.gada 25.maija Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federāciju par atpakaļuzņemšanu. Protokolā noteikta arī personu atpakaļuzņemšanas procedūra - atpakaļuzņemšanas pieprasījumu nosūtīšanas kārtība un termiņi.

Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ