Izstrādā izmitināšanas centru kārtības noteikumus

Iekšlietu ministrija šodien, 28.februārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”.
Iekšlietu ministrija šodien, 28.februārī, pieteica izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē Ministru kabineta noteikumu projektu „Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”.

Projekts nosaka kārtību ārzemnieka pieņemšanai izmitināšanas centrā, veicamās veselības pārbaudes un sanitārās apstrādes, kā arī veselības pārbaudes rezultātu fiksēšanas kārtību.

Projekts arī nosaka prasības izmitināšanas centra dienas kārtībai, ārzemniekam noteiktos aizliegumus, kā arī aizliegtos priekšmetus un vielas. Projekts paredz disciplinārsodus par pārkāpumiem un to piemērošanas kārtību, satikšanās kārtību ar radiniekiem un citām personām, pienesumu un sūtījumu saņemšanas kārtību.

Projektā paredzēti drošības pasākumi, kurus var īstenot izmitināšanas centrā, ārzemnieka izvešanas un atbrīvošanas kārtība, kā arī noteikta rīcība ar izmitināšanas centrā mirušā ārzemnieka mantojumu.

Sīkāka informācija:

Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv

Atpakaļ