Dokumentu derīgumu var pārbaudīt elektroniski

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (turpmāk – Sekretariāts) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru ir izstrādājis elektronisko pakalpojumu ”Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā”.

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (turpmāk – Sekretariāts) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru ir izstrādājis elektronisko pakalpojumu ”Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā”.

Jaunais e-pakalpojums nodrošina iespēju operatīvi pārbaudīt, vai Nederīgo dokumentu reģistrā ir ziņas par Latvijas Republikas personu vai tiesības apliecinoša dokumenta derīgumu. Reģistrā var pārbaudīt pilsoņa, nepilsoņa, diplomātiskās un dienesta pases, atgriešanās apliecības, identitātes kartes, jūrnieka grāmatiņas un transportlīdzekļa vadītāja apliecības, kā arī minēto dokumentu veidlapu derīgumu.

šis pakalpojums ir aktuāls, kārtojot kredītu vai līzingu, slēdzot līgumu vai saņemot notāra pakalpojumus, gatavojoties ceļot ārpus Latvijas Republikas robežām, kā arī jebkurā citā gadījumā, kad nepieciešams pārbaudīt personu vai tiesības apliecinoša dokumenta derīgumu.

Pakalpojums ir pieejams visiem iedzīvotājiem portālā www.latvija.lv sadaļā ”E-pakalpojumi”, un tā izmantošanai nav nepieciešams drošs elektroniskais paraksts.

Papildu informācijai

Pakalpojums izstrādāts, īstenojot Nacionālās programmas ”E-pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” projekta ”E-pārvaldes portfelis” apakšprojektu ”Valsts un pašvaldību pakalpojumu elektronizācijas pilotprojekts”.

Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus nodrošina informācijas sistēma ”Nederīgo dokumentu reģistrs”, kas atrodas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā.

Nederīgo dokumentu reģistrā dati tiek uzkrāti kopš 1998. gada. Reģistrā ir iekļautas ziņas par dokumentiem, kas reģistrēti kā zuduši – zagti, nozaudēti, gājuši bojā, nav nodoti kompetentām iestādēm pēc personas datu vai statusa maiņas, vai nāves, kā arī par dokumentiem, kuri atzīti par nederīgiem citu iemeslu dēļ. Kopš 2005. gada beigām reģistrā neiekļauj dokumentus, kuriem beidzies derīguma termiņš.
 

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
Komunikācijas nodaļas vadītāja
            Elita Cepurīte
tālr.: 7142668, mob.t.: 29485566
            e-pasts: elita.cepurite@eps.gov.lv
www.eps.gov.lv


Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktora vietniece, Preses centra vadītāja
Laura Karnīte
tālr.: 67219213, mob. t.: 29165007
e-pasts: laura.karnite@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv


Atpakaļ