Informēs par drošības pasākumiem centralizēto eksāmenu laikā

Pirmdien, 2008.gada 19.maijā, plkst. 14.00 izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un iekšlietu ministrs Mareks Segliņš preses brīfingā informēs par drošības jautājumiem centralizēto eksāmenu laikā

Pirmdien, 2008.gada 19.maijā, plkst. 14.00 izglītības un zinātnes ministre Tatjana Koķe un iekšlietu ministrs Mareks Segliņš preses brīfingā informēs par drošības jautājumiem centralizēto eksāmenu laikā

Lai nodrošinātu veiksmīgu centralizēto eksāmenu norisi un operatīvi izvērtētu jebkuru situāciju, kad radušās aizdomas par negodīgu rīcību, šogad centralizēto eksāmenu laikā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Izglītības satura un eksaminācijas centrs cieši sadarbosies ar Iekšlietu ministriju.

M.Segliņš brīfingā informēs par Iekšlietu ministrijas dienestu plānotajiem pasākumiem centralizēto eksāmenu norises drošības organizēšanā, kā arī par soda sankcijām, ko iespējams piemērot nelikumīgu darbību veicējiem.

T.Koķe raksturos IZM gatavību eksāmenu sesijas norisei, informēs, kā veicies pirmajos pārbaudījumos, kas jau notikuši, kā arī runās par drošības pasākumiem un eksāmenu lomu izglītošanās procesā, akcentējot godīguma un atbildības nozīmi.
  
Preses brīfinga laikā būs iespēja uzdot jautājumus arī Izglītības satura un eksaminācijas centra vadītājai Agritai Grozai.

Preses brīfings notiks 19.maijā plkst. 14.00 IZM Apspriežu zālē.


Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv

Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departaments
67219213
presescentrs@iem.gov.lv


Atpakaļ