11 organizācijas pievienojas IeM un NVO memorandam

Vienpadsmit sabiedriskās organizācijas šodien, 21.maijā, pievienojās 2007.gada 8.novembrī noslēgtajam Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.

Vienpadsmit sabiedriskās organizācijas šodien, 21.maijā, pievienojās 2007.gada 8.novembrī noslēgtajam Iekšlietu ministrijas un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.

Klātesot iekšlietu ministram Marekam Segliņam, iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniekam Raimondam Bluķim un to sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, kas pirmās pievienojās Memorandam, dokumentu parakstīja Latvijas Apvienotā policistu arodbiedrība, Latvijas Neatkarīgā policistu arodbiedrība, Latvijas Robežsargu asociācija, Latvijas Policistu biedrība, Latvijas Vecāku apvienība VISI, biedrība "Vecāki Jelgavai", Bezvēsts pazudušo bērnu meklēšanas biedrība, biedrība Latvijas Sarkanais Krusts, biedrība "Patvērums "Drošā māja"", Latvijas Detektīvu un drošības dienestu federācija un biedrība Resursu centrs sievietēm "Marta".

Pirms memoranda atvēršanas parakstīšanai iekšlietu ministrs Mareks Segliņš tikās ar drošības biznesu pārstāvošajām sabiedriskajām organizācijām, kas pirmās pērnā gada nogalē parakstīja Memorandu. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par Iekšlietu ministrijas Sabiedrības konsultatīvās drošības padomes veidošanu un darbības pamatprincipiem.

Padome būs konsultatīva institūcija, kurā būs trīs pārstāvji no Iekšlietu ministrijas un septiņi – no IeM un NVO sadarbības memorandu parakstījušajām nevalstiskajām organizācijām. Padomi vadīs Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks, bet viņa vietnieks būs NVO pārstāvis. Tādējādi tiks ievērots līdztiesības princips, nodrošinot līdzsvaru lēmumu pieņemšanā.

Padomes mērķis un uzdevums būs sniegt ieteikumus iekšlietu ministram dažādos būtiskos jautājumos – par likumdošanu, tās piemērošanu, politikas plānošanu, problēmām un risinājumiem. Lai padome varētu veiksmīgi pildīt savus uzdevumus, tai būs tiesības veidot patstāvīgas un mainīgas darba grupas konkrētu jautājumu risināšanai, pieaicinot ekspertus.

Jau vēstīts, ka IeM un NVO sadarbības memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības drošības kā valsts pamatelementa attīstību, nodrošinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā, atbalstīt sociālās stabilitātes nodrošināšanai nepieciešamo interešu līdzsvarošanu, sekmējot efektīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu valsts pārvaldi. Memorands nosaka pušu sadarbības principus, tiesības un pienākumus.

Puses, deleģējot savus pārstāvjus, ne retāk kā reizi ceturksnī kopīgi apspriež memoranda izpildes gaitu un izskata jautājumus, kas saistīti ar sadarbības turpmāku veicināšanu.

Reizi pusgadā memorands tiek atvērts parakstīšanai jauniem dalībniekiem.

Par memoranda parakstīšanu toreizējais iekšlietu ministrs Ivars Godmanis un apsardzes un drošības biznesa sabiedrisko organizāciju pārstāvji vienojās pērnā gada 9.augustā.


Sīkāka informācija:
Laura Karnīte
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
direktores vietniece, Preses centra vadītāja
Tālr. 7219175
Mob. 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv


Atpakaļ