Pilnveido kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas darbiniekiem sedz izdevumus par studijām

Ministru Kabinets šodien, 2.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.878 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi sedz ar mācībām saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība”.

Ministru Kabinets šodien, 2.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.878 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi sedz ar mācībām saistītos izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība”.

Grozījumi precizē ar profesionālās izglītības iegūšanu saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, novēršot praksē konstatētās problēmas.

Grozījumi paredz, ka turpmāk līgumu ar izglītības iestādi par profesionālās izglītības ieguvi un turpmāko dienestu būs jāslēdz ne vien tām amatpersonām, kuras uz izglītības iestādi tiek pārceltas saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumu, bet arī tām amatpersonām, kuras studē pilna laika studiju programmās par valsts budžeta līdzekļiem, bet netiek pārceltas uz Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādi.

Pēc grozījumu stāšanās spēkā par valsts budžeta līdzekļiem studējošai amatpersonai, kas atskaitīta no studijām nesekmības vai disciplīnas pārkāpumu dēļ vai pēc pašas vēlēšanās, būs pienākums pilnā apmērā atmaksāt izglītības iestādei ar profesionālās izglītības iegūšanu saistītos faktiskos izdevumus. Līdz šim šāds pienākums bija tikai pilna laika studējošiem, kuri pirms studiju uzsākšanas nebija dienējuši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Prasība neattiecās uz pilna laika studējošiem par budžeta līdzekļiem, kuri no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes tika pārcelti uz studijām izglītības iestādē, kā arī pilna laika profesionālās maģistrantūras studentiem, līdz ar to šiem studentiem nesekmības gadījumā neradās nekāds finansiāls apgrūtinājums un saistības.

Noteikumos veikti arī citi precizējumi un papildinājumi.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026


Atpakaļ