Eiropas Savienības eksperti atzinīgi vērtē Latvijas pretterorisma sistēmu

No 2008.gada 28. līdz 30.maijam Latvijā notika Eiropas Savienības (ES) Padomes pretterorisma ekspertu vizīte. Tās ietvaros seši eksperti no dažādām ES institūcijām un dalībvalstīm iepazinās ar Latvijas pretterorisma sistēmu.

No 2008.gada 28. līdz 30.maijam Latvijā notika Eiropas Savienības (ES) Padomes pretterorisma ekspertu vizīte. Tās ietvaros seši eksperti no dažādām ES institūcijām un dalībvalstīm iepazinās ar Latvijas pretterorisma sistēmu.

ES ekspertu vizītes mērķis bija novērtēt: atbildīgo institūciju koordinācijas un lēmumu pieņemšanas mehānismu terora akta gadījumā; informācijas apmaiņai pieejamos sakaru līdzekļus un kanālus; Latvijā izstrādātos terorisma novēršanas un reaģēšanas plānus un atbildīgo institūciju rīcībā esošos resursus. Ekspertus interesēja pretterorisma mācību organizēšanas pieredze un kārtība.

Vizīti organizēja un nodrošināja vadošā pretterorisma institūcija Latvijā – Drošības policijas Pretterorisma centrs. Vizītes laikā ES eksperti tikās ar Drošības policijas Pretterorisma centra, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Katastrofu medicīnas centra, kā arī ar Iekšlietu ministrijas atbildīgajām amatpersonām.

ES eksperti augstu novērtēja Drošības policijas Pretterorisma centra paveikto Latvijas pretterorisma sistēmas attīstībā. Salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm, terorisma draudu līmenis Latvijā saglabājas zems. Taču neskatoties uz to, Latvijā ir paveikts ievērojams preventīvais darbs, piemēram, izveidota terorisma draudu līmeņu sistēma un izstrādāts Nacionālais pretterorisma plāns, kas ir nepieciešami, ja nākotnē terorisma draudi pieaugs.

Iepriekšējā šāda ES ekspertu vizīte Latvijā notika pirms trīs gadiem, kad eksperti iepazinās ar Latvijas nacionālās drošības sistēmas institucionālo mehānismu un plānotajiem pasākumiem pretterorisma sistēmas attīstībā.


Informāciju sagatavoja:
Kristīne Apse-Krūmiņa
Drošības policijas
priekšnieka palīdze
tālrunis: 7208991
e-pasts: dp@dp.gov.lv


Atpakaļ