Nosaka nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumus

Ministru Kabinets šodien, 10.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus „Nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”.

Ministru Kabinets šodien, 10.jūnijā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus „Nacionālajai drošībai svarīgu objektu drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība”.

Saskaņā ar Nacionālās drošības likumu noteikumi paredz drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtību pēc nacionālajai drošībai svarīgu objektu sadalījuma trijās kategorijās.

Tā kā daudzi nacionālajai drošībai svarīgi objekti ir privātīpašumā, noteikumi paredz, ka nacionālajai drošībai svarīga objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izvirza par objekta drošību atbildīgo amatpersonu, kura ir atbildīga par objekta fiziskās drošības pasākumu plānošanu un objekta civilās aizsardzības plānošanu.

Valsts drošības iestādes - Drošības policija, Satversmes aizsardzības birojs un Militārās izlūkošanas un drošības dienests - veic izvirzītās amatpersonas pārbaudi, saskaņo objektu fiziskās drošības pasākumus reglamentējošos dokumentus un kontrolē tajos noteikto pasākumu īstenošanu. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kontrolē civilās aizsardzības plānu izstrādi un īstenošanu.

Ostu un ostu iekārtu aizsardzības pasākumi ieviešami, plānojami un uzturami saskaņā ar attiecīgo nozari reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. Vides aizsardzības nozares nacionālai drošībai svarīgie objekti šo noteikumu izpratnē ir objekti, kuri apdraud nozares pārvaldīšanu.

Noteikumi paredz, ka A kategorijas nacionālajai drošībai svarīgu objektu fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanas īstenotāju nosaka ar atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu. Savukārt B un C kategorijas objektu fiziskās drošības pasākumus nodrošina objekta īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Apdraudējuma situācijā ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu Valsts policijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības 24 stundu laikā var piesaistīt papildus resursus B un C kategorijas objektu pilnīgu vai daļēju fiziskās drošības pasākumu nodrošināšanai.

Noteikumi paredz, ka Ministru kabinets var noteikt, ka Valsts policijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības nodrošina atsevišķu B kategorijas nacionālajai drošībai svarīgu objektu pastāvīgu fiziskās drošības pasākumu īstenošanu.

Noteikumi arī nosaka Nacionālās drošības starpinstitūciju komisijas veidošanas un darbības kārtību. Komisijas sastāvā ir pilnvarotas amatpersonas no Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Drošības policijas, Latvijas Bankas, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Satversmes aizsardzības biroja un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 7219176
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
 


Atpakaļ