Latvijas Policijas akadēmiju sagaida būtiskas pārmaiņas

Latvijas Policijas akadēmiju tuvākajā nākotnē sagaida būtiskas pārmaiņas izglītības satura jomā, kas būs vērstas uz profesionālu kadru sagatavošanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām.

Latvijas Policijas akadēmiju tuvākajā nākotnē sagaida būtiskas pārmaiņas izglītības satura jomā, kas būs vērstas uz profesionālu kadru sagatavošanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vajadzībām.

Akadēmijas attīstības vīziju šodien, 31.jūlijā, pārrunāja iekšlietu ministrs Mareks Segliņš un mācību iestādes jaunais rektors Vitolds Zahars, kurš ir amatā nepilnu mēnesi.

Tikšanās laikā M.Segliņš akcentēja, ka Latvijas Policijas akadēmijai ir jābūt mācību iestādei, kas specializējas tieši iekšlietu iestāžu darbinieku sagatavošanā. „Nav pareizi, ja akadēmijā mācās studenti, kam nav pat doma nākotnē kļūt par policistiem un robežsargiem. Tie var mācīties citās augstskolās, kas sagatavo juristus,” uzsvēra ministrs.

V.Zahars informēja, ka pašlaik no akadēmijā studējošajiem tikai viena ceturtdaļa ir amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, tomēr pašlaik notiekošās uzņemšanas prognoze ļauj cerēt, ka šī proporcija varētu mainīties un nākamajā mācību gadā aptuveni 50% studējošo būs Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieki.

Arī turpmāk akadēmija vairāk uzmanības pievērsīs tieši Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieku sagatavošanai un specializētu mācību programmu izveidošanai, samazinot publisko tiesību studiju īpatsvaru.

Tāpat V.Zahars atzina, ka pašreizējās Latvijas Policijas akadēmijas mācību programmas uzskatāmas par pārlieku teorētiskām. Tāpēc tajās nepieciešams veikt izmaiņas, lai vairāk akcentētu praktisko iemaņu apguvi. „Nepieciešams fokusēties uz krimināltiesisko bloku un praktiskā darba priekšmetiem,” norādīja rektors.

Tāpat par būtisku akadēmijas uzdevumu V.Zahars uzskata studentu motivēšanu darbam iekšlietu struktūrās. „Ir jāveido piederības sajūta, jāaudzina tieši darbam iekšlietu iestādēs, un tas ir akadēmijas pasniedzēju uzdevums,” sacīja rektors.

Šos mērķus V.Zahars definējis savā rektora programmā nākamajiem pieciem gadiem. Izmaiņas izglītības saturā akadēmijā varētu sākt darboties no aiznākamā mācību gada.

Lai paaugstinātu akadēmijas sniegtās izglītības profesionālo kvalitāti, ministrs un rektors arī vienojās par nepieciešamību pasniedzēju darbā iesaistīt Iekšlietu ministrijas dienestu – Valsts policijas un Valsts robežsardzes – augstākā līmeņa vadītājus. „Dienestiem ir jādod savs ieguldījums darbinieku izglītošanā, jo mērķi var sasniegt tikai ar sadarbību un integrāciju,” norādīja M.Segliņš.

Tāpat tikšanās laikā pārrunāta iespēja uz akadēmijas teritoriju Ezermalas ielā pārvietot Valsts policijas koledžu, kas pašlaik atrodas Jūrmalā, Kauguros. Tas ļautu efektīvāk izmantot infrastruktūru – ēkas, auditorijas, bibliotēku un tamlīdzīgi, kā arī veidot integrētu studiju darbu abās mācību iestādēs.

Tā kā Valsts policijas koledžas pārvietošana ir saistīta ar papildus izmaksām, M.Segliņš uzdeva sagatavot aprēķinus par nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem šīs ieceres īstenošanai. Ministrs uzskata, ka pārvākšanās procesu varētu īstenot jau nākamgad.

Jau vēstīts, ka Ministru Kabinets 1.jūlijā atbalstīja amatā jauno Latvijas Policijas akadēmijas rektoru justīcijas ģenerāli, tiesību doktoru (Dr. iur) Vitoldu Zaharu. V.Zahara iecelšanu rektora amatā 15.maijā atbalstīja 87 no 90 Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes sapulces dalībniekiem. Rektoru ievēl uz pieciem gadiem.

Latvijas Policijas akadēmija ir akreditēta valsts augstskola, kurā studijas notiek un zinātniskie pētījumi tiek veikti akreditētās studiju programmās tiesību zinātnes un personu un īpašuma aizsardzības izglītības programmu grupās.

Akadēmijas pamatuzdevums ir, izpildot valsts pasūtījumu, sagatavot komandējošā sastāva darbiniekus Valsts un Drošības policijas, Valsts robežsardzes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestādēm, ierēdņus darbam Tieslietu ministrijas un Ģenerālprokuratūras iestādēs, pilsonības, migrācijas, naturalizācijas un citos valsts pārvaldes dienestos un pašvaldībās.

2007/2008.mācību gadu akadēmijā uzsāka 2657 studējošie, no tiem 15,1% mācījās par valsts budžeta līdzekļiem.


Sagatavoja:
Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026


Atpakaļ