Nosaka atbildīgo dienestu rīcību nezināmu vielu atklāšanas gadījumā

Ministru Kabinets šodien, 5.augustā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta instrukciju “Par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes”.
Ministru Kabinets šodien, 5.augustā, atbalstīja Iekšlietu ministrijas sagatavoto Ministru kabineta instrukciju “Par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes”.

Instrukcija nosaka kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Vides ministrijas un Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošās institūcijas rīkojas gadījumos, kad saņemta informācija par atrastu nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu, pasta sūtījumu ar nezināmas izcelsmes vielu vai priekšmetu vai radioaktīvu pasta sūtījumu. Tāpat instrukcija nosaka atbildīgo institūciju rīcību, uzzinot par plāniem vai notikušu faktu, kas norāda uz nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta izmantošanu terora akta īstenošanai.

Šobrīd vairākām institūcijām ir nepieciešamā normatīvo aktu bāze, kurā noteikta to rīcība bīstamu vielu atklāšanas gadījumos, taču tie nosaka tikai katras atsevišķas institūcijas kompetenci. Kopējais reaģēšanas mehānisms tiesību aktos nav reglamentēts.

Nepieciešamību sakārtot normatīvo regulējumu radīja vairāki incidenti 2006. un 2007.gadā, piemēram, vēstule ar nezināmas izcelsmes vielu, ko saņēma Latvijas Radio, un sūtījums ar nezināmu pulveri, ko atklāja Latvijas pastā. Šajos gadījumos atbildīgo dienestu sadarbībā tika konstatētas būtiskas problēmas koordinētā rīcībā.

Tāpēc 2006.gadā tika izveidota darba grupa Drošības policijas vadībā, kas izstrādāja instrukcijas projektu. Darba gaitā tika ņemti vērā Latvijā notikušie incidenti, kā arī potenciāli visreālāk iespējamie notikumu scenāriji.

Instrukcija neuzliek papildus pienākumus, bet savieno kopējā mehānismā atbildīgo dienestu darbības, lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu rīcību. Līdz ar to instrukcijas ieviešanai nav nepieciešams papildus finansējums un tā tiks īstenota iesaistītajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Sagatavoja:

Laura Karnīte
Iekšlietu ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību departamenta
Preses centra vadītāja
Tālr. 67219213
Mob.tālr.: 29165007
laura.karnite@iem.gov.lv
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2, Rīga. LV 1026

Atpakaļ